Orjinal makale Cobra’nın bloğunda “The Masterplan” başlığıyla 12 Ekim 2012 tarihinde yayınlanmıştır.

Özellikle geçen bir kaç ay içindeki deneyimler insan yapısının Arkon’ların fiziksel olan ve olmayan etkisine çok duyarlı olduğunu gösteriyor.

Arkon’lar özgürleştirme hareketini parçalamayı başardılar. Yerküre yüzeyindeki pozitif grupların içine sızılmış ve bunlar saptırılmıştır. Halis kalanlarla alay edilmiş ve onlara saldırılmıştır. Pozitif grupların parçalanmalarının nasıl azaltılacağı ve bunlar arasında Hadise’den önce nasıl daha fazla birlik sağlanılacağı hakkındaki fikirleriniz makbule geçecektir.

Ayrıca güya birçok pozitif birey ve grup hesap güvenceleri üzerindeki kontrol için savaşıyorlar. Açgözlülüğün, o parayı insanlığa geri kazandırma motivasyonunu kontrol altına aldığı gözüküyor.

Keenan’ın hesap güvencelerinin mütevellisi olmadığı hakkında çok güvenilir bir kaynaktan istihbarat aldım. Gerçek mütevellinin kimliği insanlık yararına kesintiye uğratılmadan çalışabilmesi için şimdilik gizli kalmalıdır.Parayı insanlığa geri getirme amacıyla çalışan bir kaç pozitif grup var fakat bunlar hakkında internette hiç bir yerde bilgi bulamayacaksınız. Onlar hiç bir şey beyan etmeyecekler. Başarılı olduklarında bir şeyler olmaya başlayacak.

Yukarıda bahsedilen etkenler bir çok kişiyi öfkelendiren gecikmelerin sebepleriydi. Bu yüzden orijinal plan genişletilmiştir ve burada sunulacaktır.

Ana plan’ın ilk bölümü, Işık’ın fiziksel olmayan planlar üzerindeki başarısıyla alakalıdır. Işık güçleri fiziksel olmayan planları temizlemek için ileri vorteks (girdap) teknolojisini kullanmaktadır. Bütün bu vorteksler her gün daha da güçlenen Işık ağları yaratırlar. Belli bir noktaya gelindiğinde Işık’ın kritik kütlesine ulaşılacak ve bu çok fazla Işık gücünün zihinsel, ruhani ve eterik gibi fiziksel olmayan planlarda,birkaç Arkon ve onların fazla miktarda Reptilyan köleleri ve onların negatif teknolojileri ile dolu Dünya gezegeninin yüzeyini çevreleyen ince tabakanın içine ulaşmasıyla son bulacaktır. Bu başarı, geride kalan karanlığı fiziksel olmayan planlardan tümüyle yokedecektir.

Bu kritik bir adımdır ve Hadise öncesi olmalıdır. Yoksa Arkon’lar ve onların reptilyan köleleri insanlığın psikolojik zayıf noktalarına baskı yapabilir ve bu da kolayca yaygın savaşlara ve şiddete yol açabilir. İnsan kitleleri, Arkon’ların fiziksel olan ve olmayan etkisiyle birleşen stresle, Nazi Almanyası ve Ruanda soykırımlarının açıkça gösterdiği gibi yeniden şiddete yönelmeye çok elverişlidir. Arkon’ların etkisi altında insanlar ayrıca kolayca suçlayıp saldırırlar ve bu da kolayca cadı avı ve çetelerin hoşlanmadıkları insanları linç etmelerine yol açabilir. “Kabal İşbirlikçisi” ya da benzeri etiket vurulan herhangi biri saldırıya uğrayabilir. Bu gibi şeyler önlenmelidir ve bu yüzden fiziksel olmayan planlar halledilmeden Hadise GERÇEKLEŞMEYECEKTİR.

Triangulation

Ana plan’ın ikinci safhası Hadise’nin fiziksel bölümüyle ilgilidir. Şimdi yüzeydeki pozitif grupların çoğunluğu parçalandığından onlar Hadise’ye grup olarak katılmayacaklardır. Pleiadesliler ve Direniş Hareketi, yerküre yüzeyinde olmayan iki ana grup şeklinde Akıcı Grup Anaplan İdaresi adı verilen planı uygulayacaklardır. Önce; Hadise’nin başlaması için vaktin uygun olduğu hakkında Kaynak’tan bir start dalgası gelecektir. Pleiadesliler ve diğer pozitif Dünya dışı ırklar her insanın profilinin, düşüncelerinin ve motivasyonlarının tamamına hakim olunca, onlar kimlerin Hadise’yi başlatacak ilk akıcı fiziksel grubun tetikleyicisi olacağına kolayca karar vereceklerdir. Ve bu bilgiyi Direniş Hareketi’ne ileteceklerdir.

Direniş’in yerküre yüzeyinde çalışanları bu akıcı yüzey grubunun harekatçıları ile irtibata geçecekler. Kilit roldeki önemli insanlardan bazıları Rus, Çin ve ABD ordularında konuşlanmışlardır. Bu önemli insanlarla şahsen veya telefonla irtibata geçilecek ve onlara basit bir seçenek sunulacaktır. Onlar Hadise ile ilgili görevlere katılmaya davet edileceklerdir. Onlar özgür iradelerine göre ya kabul edecekler ya da reddedeceklerdir. Karar vermeleri için bir kaç dakika verilecektir. Eğer kabul ederlerse kimlerle bağlantıya geçecekleri ve ne yapacakları hakkında daha detaylı direktifler alacaklardır. Eğer reddederlerse bir daha onlarla bağlantıya geçilmeyecektir. Kilit gruptan doğrudan bağlantıya geçilecek insanlar kendi kararlarını verecekler ve böylece akıcı grup harekete geçecektir. Bu süreç çok hızlı gelişecek ve bu Kabal’a sürpriz olacaktır. Sürpriz faktörü yitirileceğinden, büyük ihtimalle önceden internet üzerinden »Yeşil Işık« alarmı olmayacaktır.

Hadise operasyonları geliştikçe Pleiadesliler ve diğer Dünya dışı ırklar operasyonun parçası olan her insanın güçlü ve zayıf tarafları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olacaktır. Buna göre; akıcı gruptaki insanların görevleri ve pozisyonlarının nasıl değiştirileceği hakkında Direniş’e sürekli anında yeni bilgileri aktaracaklardır.Hayati hatalar yapanların operasyonlara katılma yetkisi alınarak grubu terketmeleri gerekecek ve göreve başka insanlar alınacaktır. Böylece akıcı grup Kabal’ın içeri sızmasından ve insan yaradılışının negatif özelliklerinden korunacaktır. Direniş harekatçıları operasyonlara direkt olarak katılmayacaklar, sadece istihbarat ve direktiflerle yardımcı olacaklardır. Bu tüm operasyonun başarılı olması için, yerküre yüzeyindeki insanlıktan daha bilge varlıklar tarafından koordine edilmesi gerekecektir.

Hadise’den sonra insan kitleleri Arkon virüsünden arınmak için psikolojik ve ruhani şifa yardımı alacaklardır. Arkon virüsü insan kitleleri arasında travmanın yol açtığı zihin kontrolü ile nesilden nesile geçerek süregelmiştir. Bu ortadan kaldırılınca insanlar şiddetin çirkin olduğunu ve hiçbirşeyi ÇÖZMEDİĞİNİ ve insan yaradılışının temelinde olmadığını keşfedecektir.

Karanlık güçlerin kontrolü sürdürmesinin önemli noktalarından biri, insanlara birbirlerini desteklememeleri öğretilmiştir. İnsanlığın öğrenmesi gereken ilk derslerden biri destektir. İnsanlar özgür iradelerini kullanmaya başlayıp sevgiyi seçeceklerdir. VE Işık güçlerinden birbirlerini tekrar nasıl sevecekleri hakkında muazzam yardım alacaklardır.

Kabal’a karşı öc alma tolere edilmeyecektir. Kabal’ın her eski üyesine adil yargılanma hakkı verilecek ve itirafta bulunanlar ve işbirliği yapanlar toplumun parçası olabileceklerdir. Olay öc almakla ilgili değildir. Olay Kabal’ı iktidardan uzaklaştırarak bu gezegendeki BÜTÜN şiddeti durdurmakla ilgilidir.

İnsan faktörünün yarattığı gecikmeler yüzünden 2012 Planı’nın (Hadise) sadece ilk bölümü 2012 yılında gerçekleşebilir. Planın geri kalan kısmı (Yeniden Yapılanma ve İlk Bağlantı) sonra gerçekleşecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz