POZİTİF GRUPLAR:

Lightforce

GALAKTİK KONFEREDERASYON: Galaktik federasyon da denmektedir. Bu galaksideki Pleiadesliler, Siriuslular, Arkturuslular,… gibi pozitif uygarlıkların birliğinden oluşan sıkı olmayan bir konfederasyondur. Liderleri bilincin aydınlanmış halinde yaşayan yükselmiş üstadlardır. Komutan Ashtar, Galaktik Konfederasyonun bir seksiyonudur, birincil amacı Dünya gezegenini karanlık güçlerden özgürleştirmektir.

Dünyanın yörüngesinde pek çok ana gemileri bulunmaktadır. Takyonik membranda gizlendikleri için Kabalın optik/radar cihazlarıyla tespit edilememektedirler. Pek çok kez Dünyada nükleer savaş çıkmasını engellediler. Tektonik plaka aktivitelerini stabilize ettikleri için de pek çok depremi engellediler. En önemli motivasyonları, ruhsal gelişimlerinin bir sonucu olarak ulaşmış oldukları – Dünya popülasyonunun bu kadar şanslı olamadığı – mutluluk ve sevgiyi paylaşmaktır.

Kabal, Galaktik Konfederasyonun kendi Yeni Dünya Düzenleri için ciddi bir tehdit olduğunu anlamasıyla 90’ların ortasından başlayarak Galaktik Konfederasyona karşı güçlü bir dezenformasyon kampanyası başlattı. Konfederasyonla temas kuran pek çok Dünyalı çok yoğun bir zihin kontrol programına maruz bırakıldı ve “Komutan Ashtar” kelimesi öyle bir hale getirildi ki bunu duyanda güçlü bir inkar mekanizması tetiklenir hale geldi. Bu zihin programlaması ayrıca pek çok kanalın Konfederasyonla bağlantılarının kaybolmasına neden oldu. Bu bağlantı yerine astral kabuklara kanallık yapmaya başladılar. Bu durum aynı zamanda yüksek boyutlardan güvenilir bilgi alma kaynağı olarak kanallık yapmanın çürütülmesine de hizmet etmiştir. Günümüzde güvenilebilir çok az sayıda kanal vardır ancak bu durum Galaktik Konfederasyonun çok güçlü ve güvenilir olduğu gerçeğini ve İlk Temas zamanında kendilerini bilinir hale getirecekleri gerçeğini değiştirmez.

DİRENİŞ HAREKETİ. Bu grup Dünyanın kabuğunun üst katmanlarındaki yeraltı bölgelerinde yaşayan özgürlük savaşçıları grubudur. Pleiadeslilerin Himalaya ve Bora- Bora adalarının altındaki yeraltı üsleri ile düzenli doğrudan fiziksel temasları vardır. Resmi temasçıları Cobra’dır.

Konfederasyondan aldıkları yardımla Solar Sistemde kalmış olan tüm Reptiliyan güçlerini temizlediler. 2000 yılından kısa bir süre sonra Reptiliyanların yeraltı üslerini de ağır savaşlar sonucunda temizlediler. Daha sonra da odaklarını en karanlık bütçeli askeri programların ve teknolojilerin temizlenmesine çevirdiler, bunda da başarılı oldular.

Bundan sonra da şimdi ortaya çıkmaya başlayan Planlarında Pozitif Askeri gruplara yardımcı olmaları için ajanlarını askeri güçler içerisine ve alfabe ajanslarının (CIA, KGB, vs) içerisine yerleştirdiler. Direniş Hareketinin ana motivasyonu bu gezegenin özgürleşmesine yardım etmektir. Böylece onlar da mağaralardan çıkıp Galaksideki olası başka görevler için hareket edebilirler.

POZİTİF ASKERİ GÜÇLER. Bu gezegen üzerindeki en güçlü pozitif gruptur. Direniş Hareketinin gözle görülmeyen desteğini alarak gezegenin özgürleşmesi için Planı geliştirdiler.

Askeri güçlerin yaklaşık olarak dörtte üçü bu planla hemfikirdir ve bu oran bu planın gerçekliğe dönüşmesi için yeterli kritik kitledir. Temsilcileri Drake’tir. Bu grubun çoğu Direnişin “görünmeyen arkadaşça elinin” farkında değildir. Yüksek pozisyondakilerin bazıları Direniş temasçılarının oldukça farkındadır ancak bu bilgi hala gizli bilgi olduğundan bunu açıklamayacaklardır.

Bu grup liderleri olmayan bağımsız bir gruptur ve asıl motivasyonları insan popülasyonuna, özellikle de ABD’de, özgürlüğü ve özerkliği yeniden sağlamaktır.

ŞÖVALYELER. Grup 2 ya da bazen Beyaz Şapkalılar olarak da adlandırılmaktadır. Bu grup, çoğu Rothschildler tarafından yok edilmiş olan eski Avrupalı soylulardan köken alır. Amerikan Deniz Kuvvetlerinde, İngiltere’de ve kıta Avrupa’sında oldukça güçlü bir yerleri vardır. İletişim kanallarının adı Lord Blackheath’tir. Şu anda 134 ulusun birliğini sağlayarak yeni bir finansal sistem oluşturmakla ilgilenmektedirler. Pozitif Askeri grupla iletişim halindedirler. Ana hedefleri Federal Rezervi devirip Rothschildleri – eski düşmanlarını – yok etmektir.

Her ne kadar Rothschild ajanları pozitif şövalye grubu içerisine sızmış olsalar da bu grup Rothschildlerin bir grubu olan Zionist şövalye gruplarıyla karıştırılmamalıdır.

KARIŞIK GRUPLAR
Yin Yang
BEYAZ DRAGON TOPLULUĞU. Bu grup dünya çapında birçok dövüş sanatları grupları ile desteklenen, bazı eski Çin kraliyet soylarının çıkarlarını temsil eder. Bunlarla iletişim kuran kişinin ismi Benjamin Fulford’dur.Ana motivasyonları Kabalı devirmek olsa da, Hadise’den sonraki rollerini biraz daha dominant ve kontrolcü gördükleri için bu istek tertemiz olmayabilir.
Kabalın devrilmesinden sonra topluma finansal olarak verecekleri güçlü fonları vardır. Aslında Direniş hareketi ile Şubat ayında (2012) yeni finans sistemi hakkında yapılan gizli görüşmelerde problem yaşanmıştır ve bu Hadise sürecinde gecikmeye sebebiyet vermiştir.

GNOSTİK İLLÜMİNATİ. Bu grup eski Rus Soylarından gelir ve gerçekte bir kaç nesil önce Kabalın parçasıydılar. Rothschildlerin Romanov hanedanlığını yok etmesinden sonra bu grup Kabaldan koptu ve Rothschildlere karşı savaşmaya karar verdiler ki hala ideolojilerinin bir parçası olarak illüminati sembollerini kullanmaya devam etmektedirler. Amaçları Romanov’lara yapıldığı gibi Rothschildlerden intikam alarak onları yok etmektir. Tapınakçılar ile, Rus ve Doğu Avrupa gizli suç örgütleriyle güçlü bağlantıları vardır. Sözcüleri Alexander Romanoff’dur. Rothschild ajanları arasına sızmışlardır ve bu grup Hadise’den sonra temizlenip yeniden yapılanacaktır.

NEGATİF GRUPLAR
Game Over
ROTHSCHILD GRUBU. FED (Federal Rezerv) finans kaynağı ve ana akım medya sayesinde Avrupa’yı kontrol ederler. Liderleri Jacob de Rothschild’dir ve kendisi Henry Kissinger bağlantısıyla Rockefeller grubuna etki eder. David de Rothschild ve eşi Olimpia Aldobrandini kanalıyla Cizvit grubuna etki eder. Avrupa’nın siyah soyluları (İtalya hariç) bu gruba tabidir.
Bunlar genelde Atlantis kökenli Rigelyalı karanlık lordlardır ve büyük tufandan sorumludurlar. Ana motivasyonları dünyayı yönetmektir, ancak şimdiki motivasyonları en azından biraz para saklamak ve mümkün olduğunca medya üzerinde kontrolü devam ettirip tutuklanmamaya çalışmaktır.

ROCKEFELLER GRUBU. Bunlar ABD’yi, petrol ticaretini, ecza sektörünü, yiyecek imalatı ve kısmen orduyu kontrol eder. Nazileri ABD’ye sokmuşlardır ve bundan dolayı iIlluminazi olarak adlandırılırlar.

Gerçek liderleri David Rockefeller’dir ve East 65th caddesi/New York’daki küçük dairesinde yaşamaktadır, yaklaşık 100 yaşındadır! Volksführer George Busch Sr ve onun danışmanı Heinz Kissinger yardımcılarıdır. Bunlar galaktik imparatorluklarında birçok reptiliyan kölesi olan ve aynısını Dünya’ya yapmak isteyen genelde Drakonyan lordlardır. Baş hedefleri dünya diktatoryası ve köle toplum idi. Şimdiki hedefleri ise bir sırt çantasıyla küçük Bahama adalarına kaçmak ve tutuklanmamaktır.

CİZVİT GRUBU. Bu grup Rothschild grubunun ortaya çıktığı 1800’lerin başına kadar çok güçlüydü. Cizvitlerin 10% kadarı bu gruba dahildir, aralarında bazı kardinaller, siyah papa (Adolfo Nicolas), beyaz papa (Joseph Ratzinger) ve İtalya’nın siyah hanedan ailesi vardır. Bu grup 325 yılında Nicea Konseyinde kuruldu, aynı konseyde Konstantin gnostik hikayeleri bozmak için Hristiyanlık Tarikatını oluşturdu (Gnostik Hristiyanlık dahil). Bu, Kutsal Engizisyon olarak gelişti ve bir çok Katolik organizasyona hala kuvvetle sızmış durumdalar. Güney Amerika ve Afrika’da çok etkililer. Amaçları ruhsal kontrol ve insanlığa zulüm. Şu andaki amaçları ise sadece hayatta kalmak. Hadise’den sonra ana dinlerde gerçeklerle bağlantılı büyük bir saflaşma olacaktır.

Kaynak: http://2012portal.blogspot.de/2012/04/forces-of-light-and-forces-of-darkness.html

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz