Dünya hapishane sisteminin önemli bir aracı da kişilerin hile ile, özgür iradeleriyle köleleştirilmelerine izin vermelerini sağlamaktır. Bu, medyadaki manipülasyonlarda açıkça görünür; fakat bu daha derin bir seviyede de yaşanmaktadır. Bu da Dünyadaki hapishane sistemi içindeki insanlar tarafından binlerce yıldır imzalanmış kontratlarladır.

Öldüğümüzde otomatikman yükselmiyoruz, tüm sorunlarımız büyüyle bir anda çözümlenmiyor, ruh/özümüzle birleşmiyoruz, ve dünyadaki hapishane sisteminden çıkmıyoruz. Bunun yerine bir üst tabakadaki yoğunluğa geçiyoruz. Yoğunluklar maddenin halleridir, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi en yoğun olanı katı madde, sonra sıvı, sonra gaz, sonra plazma, eterik astral vs.:

Bu grafikte 7 ana plan görüyorsunuz, her biri 7 alt-plana bölünmüş. Fiziksel dünya aşağıdaki grafikteki son 3-alt-düzlem: ‘yoğun, sıvı ve gaz’. Gaz düzleminin üstündeki noktalı çizgi plazma düzlemi. Plazma düzleminin üstündeki 4 alt-düzlem Eterik düzlem. Eteriğin üstündeki 7 alt-düzlem Astral düzlem.

Fiziksel bir vücutta enkarne olduğumuzda bile, plazma, eterik, astral vücutlarımızın (ve bunların üstündeki tüm planlardaki vücutlarımızın) hala fiziki vücudumuza bağlı olduğunu anlamamız çok önemli. Her zaman tüm planlar arasında iletişim var: Sıvı planda olan bir şey katı planı etkileyebilir, aynı şey plazma, eterik ve astral vs. için de geçerli.

Perde, Dünyanın etrafındaki elektro-manyetik çit, aynı zamanda fiziksel, plazma, eterik, astral ve alçak zihinsel düzlemlerde bulunmakta. İnsanların çoğunluğunun Dünyaya gidip gelmesini engellemektedir. Özün/Ruhun kendisi değil fakat enkarnasyonları kapana kıstırılmıştır.

Zihinsel düzlemin ortasındaki noktalı çizgi, 3 boyutlu yaşamın sona erişini sembolize ediyor: derinlik yükseklik ve uzunluk. Bunun üstündeki tüm düzenler saf sıvı Sevgi ve Işıktır ve hiçbir uyumsuzluk, hiç bir karanlık, hiç bir anomali burada var olamaz, yalnızca saf Sevgi ve Işık olabilir.

Öldüğümüzde, benliğimiz fiziksel bedenimizden ayrılır (‘yoğun sıvı ve gaz’) eterik ve astral düzlemlere yükselir. Bundan sonra olanlar seçimlere, koşullara ve insanların bilincine bağlıdır.

Nosso Lar filmi Brezilyada yaşayan kişilerin ölmüş yakınlarıyla iletişim kurmasına yardımcı olan, onlara psişik olmadan bilemeyeceği özel hayatlarının detaylarını veren, meşhur medyum Chico Xavier’e anlatılan gerçek bir hikayeyi anlatır, Bu filmde öldükten sonra kendini eterik ve astral düzlemde bulan bir doktorun hikayesini takip ediyoruz. Öldükten sonra, insanların hiçbir kaynaklarının olmadığı ve sürekli olumsuz kalıplar içinde hareket ettiği, tamamen karanlık, bomboş ve korkunç bir dünyada uyanır.

Burası plazma ve eterik düzlemin, dünya hapishane sisteminde olan halidir.

Sürekli bir merhamet arar fakat bulamaz, son dayanma noktasına geldiğinde ilahi güce yardım için dua eder. Yardım gelir ve etraflarında ışık aurasıyla sarılı kişiler tarafından kurtarılır.

Onu çok güzel bir şehre getirirler.

Cobra bu şehirlerden bahsetmişti:

“Aslında üst astral düzlemlerde yeterli derecede yüksek titreşimi olan insanların öldükten sonra gidebileceği Işık bölgeleri var. Güzel manzaraları, güzel binaları ve güzel çevreleri var. Fakat hala Dünya karantinasına bağlılar, ve er ya da geç geri gelip enkarne olmak zorundalar, çünkü hala Arkonlar’ın kontrolü altındalar.”

Filmde bu kontrol sistemini açıkça görüyoruz. Bu şehrin etrafı duvarla çevrili:

İnsanlar buradan çıkamazlar, çıkmalarına cesaret ettirilmez, bunu yaparlarsa yaralı olarak geri dönerler. Tüm yapı ve hiyerarşi bu şehir insanlarının tekrar dünyaya enkarne olmaları üzerinedir, daha doğrusu bu insanlara verilen tek seçenektir. Başka bir gezegene gitmeleri ya da astral planda kalmaları söz konusu değildir. Başka bir seçeneği deneyen insanlar utandırılır ve kutsal plana teslim olmadıkları için “ruhsal olmayan” olarak nitelendirilir.

Cobra bu durumu şöyle açıklıyor:

“Aynı zamanda eterik plandaki Işık rehberleri Arkonlar tarafından manipüle edilir, bu rehberler genel olarak iyi şeyler yapmak isterler ama “beyin yıkama” ya tabidirler, dünya yüzeyindeki ruhsal öğretmenlere yapılan da aynısıdır.”

Bu aynı zamanda dünya fizik planında sağlık sisteminde yapılanla çok benzeşir. Bir çok hastane personeli iyi niyetli olmasına rağmen insanları her gün zehirlemek üzere beyinleri yıkanmıştır.

Bu astral şehirlerde insanlara kişisel sorunlarını çözmek ve ruhsal olarak ilerlemek için enkarne olmaları gerektiği ve bu sorunları tekrar yaşayarak çözecekleri spesifik bir enkarnasyon planı yapmaları söylenir. Bu plan bir kontrattır, yeniden doğuşta her şeyi unutmayı ve bu yaşamda acı çekmeyi kabul ederler. Bu daha önceki bir yazımda anlattığım yalan karma öğretilerine göredir:

“Bir çok programlama kötüyü haklı göstermek üzere Arkonlar tarafından yapılmıştır. Örneğin Karma kanunları gibi; buna göre, eğer ben arkadaşımın kasesini kırarsam evren bana yaptıklarımın sonuçlarıyla yüzleşmek için benim kasemi kıracak birini gönderir. Bu demektir ki benim kasemi kırana evren onun kasesini kıracak birini gönderir vs. Bu tamamen uydurulmuştur ve gerçek evren kanunlarıyla ilgisi yoktur, öyle olsaydı hiç bir şey çözülmez ve acı sonsuza kadar tırmanırdı.Gerçek evren kanunları affetme ve yücelik üzerinedir, ki bu da gerçek bağlantı yapabilen öğretmenler tarafından söylenmektedir. Kaynağın isteği; birisi incitici bir şey yaptığında tekrar yüksek benliğinde somutlaşmak üzere gerekli şifayı almasıdır. Böyle bir olay yaşanan insanlar arasında enerji dengelenmesine ihtiyaç duyulur, örneğin kaseyi kıran yeni bir tane alabilir veya tamir eder veya enerjiyi düzeltmek için başka türlü bir hizmet verir. Veya kasesi kırılan basitçe affeder ve Kaynağın sonsuz bereketi her şeyi otomatik olarak dengeler, bu kaseyi kıran kişiden herhangi bir şeyi alarak değil, ikisine de ihtiyacı olanı vererek olur. Kaynaklar ve bereket sonsuzdur.”

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html

Hapishane gezegen Dünya’da insanların imzalamış oldukları diğer pek çok kontrat vardır. Birincisi Atlantis’in son dönemlerinde pek çok insan (yıldız tohumu olmayan) tuzağa düşürülüp karşılığında zenginlik ve güç vaad edilerek karanlık güçler tarafından implantasyona ve kontrat imzalamaya zorlandılar. Sonra da gezegen üzerindeki çatışmalar Işık güçlerinin zorunlu bir şekilde geri çekilmesine neden olacak kadar çok güçlü bir hale geldiğinde karanlık, Dünya gezegenini etrafında duvarlar olan dışarıdan herhangi birinin giremeyeceği ve içeriden herhangi birinin çıkamayacağı bir hapishane haline getirdi. Perdenin içinde olan herkes acı çekmeyi, karanlık güçlerin koşullarını kabul etmeyi, Işık güçlerinden yardım almamayı içeren kontratlar imzalamaya zorlandı.

Bundan başka modern yaşamımızda Kaballa bir çok kontrat ve anlaşma yapıldı. En önemlisi devletin sahiplendiği, doğum ismi üzerinde hak iddia ettiği, böylelikle de bu isim altında kaydedilen her şeyin sahibi olduğunu iddia ettiği doğum sertifikasıdır. Bu nedenledir ki dünya üzerindeki her yerde doğum sertifikasını elde etmek mümkün değildir, sadece gerçeğinin kopyası elde edilebilir.

Bu kontratlarla ilgili en önemli nokta bunların enerjik olduğudur, insanların imzasının olması karanlık güçlere istedikleri her şeyi manifest etmek için gereken yakıta enerji sağlamaktadır. Bu kontratları kaldırmanın yolu da enerjiktir. Bizler Işığın mutlak varlıklarıyız, Kaynağın enkarnasyonlarıyız. Kaynağın isteği yaratımdaki en kuvvetli güçtür, ve bu güç bizim özgürlüğümüzü istemektedir. Kaynaktan kopmuş herhangi bir anlamsız kontrata bağlı değiliz. Özgür irademizi belirterek bu kontratları iptal edip kendimizi özgürleştirebiliriz. Bunu yaparak bu hapishane gezegenden anında kurtulamayız çünkü burada özgür iradeye saygı duyulmamaktadır, ancak enerji alanımızda Işığın akışını arttırarak bizim iyi bir şekilde korunmamıza yardım eder.

Bir önceki konferasında Cobra bizlerle şimdi burada paylaşacağım kontrat iptal etme metnini paylaştı. Bize bu metni yazmamızı, tüm niyetimizle ona odaklanmamızı, yüksek sesle deklare etmemizi ve bu metnin olduğu kağıdı yanımızda taşımamızı önerdi.

“Ben olan benliğim adına, ben olan ilahi ruh varlık adına, tüm yükselmiş Işık varlıkları adına, Galaktik Konfederasyon adına, Galaktik Merkez adına, varlığımın herhangi bir parçası ile karanlık güçler arasında yapılmış olan geçmiş, şimdi ve gelecekteki tüm kontrat ve anlaşmaların iptal edilmesini ve geçersiz kılınmasını emrediyor ve ilan ediyorum. Tüm bu kontratlar ve anlaşmalar ve bunların tüm sonuçları şimdi benim gerçekliğimden tamamen silindi. Şimdi özgürüm, varlığımın tüm karması da şimdi silindi.

Ben Işığın özgür mutlak varlığıyım, şimdiden sonsuzluğa kadar.
Öyle olsun, ve öyledir.
Işıkta

Adınız soyadınız imzanız”

Herkese bunu yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu, kişisel olarak çok güçlü pozitif değişimler sağlar ve daha fazla insan bunu yaptıkça bu gezegendeki hapishane şartlarını devam ettirmek için karanlığın daha az yakıtı olacaktır, ve böylece Hadise ve herkes için tam bir özgürleşme daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

Işığın zaferi !

Bu makale Kıvılcım Türkay, İdil, ve Lora Ateş tarafından tercüme edilmiş ve Summer Sun tarafından düzenlenip yayınlanmıştır.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz