Bu 3. Bölüm, Antares tarafından yazılıp, Inana tarafından, eklemeler yapılıp, tercüme edilmiştir.

Bu yazılanlar, sanki Cobra konuşuyormus gibi düzenlenmiştir, ama bunlar bunlar onun bire bir söyledikleri değil, özetlenmiş halidir. Cobra bu yazılanları okuyup onaylamıştır.

Cobra :

Şu anda bile iyileşen eko sistemleri, tüm insanlığa geri verilen bereketi, şifa merkezlerini ve toplumları gözümüzde canlandırabiliyoruz. Bütün bunları yaratıyoruz ve bunun için gerekli rehberliği ve desteği alıyoruz.

Bir katılımcının sorusu: Doğa ve teknoloji arasındaki dengeye ne diyorsunuz, kutsal geometriyi de içererek, dünya ve gökyüzü arasındaki uyumu geri getirmek adına?

Cobra’nın cevabı: Bunu prosesin hızı sürecinde tüm insanlığın kararı olarak yaratıyoruz. Kitleler hazır olduğunda pozitif dünya dışı varlıklar görünür olacaklar, bazıları Hadise sonrası yüzyüze temas kurabilir. Biz de hazır olduğumuzda temas kurabiliriz. Başlangıçta dünya dışı varlıklarla temaslar bizim gibi insanlarla olacak ve medyayla bu temaslar paylaşıldığında insanlar tehlike olmadıklarını görecek.

Bu temaslardan fazlaca keyif alacağız ve bunlar medyaya yansıdığında kitlelerin programlanması değişecek. Bir şey medyada yer bulduğunda onaylanır hale geliyor, programlama budur. : Örneğin Brad Pitt pozitif dünya dışı varlıklarla temas ettiğini deklare ettiğinde, insanlar bunun iyi bir şey
olduğuna inanacaktır, bu yüzden medya önemlidir. Yalnızca derin dinsel programı olanlar biraz daha zorlanabilir.

Finansal Reset (Yeniden başlama) :

Bu gezegende her şey ve herkesin parayla bir bağlantısı vardır, çünkü yaşam bu niyetle kurulmuştur, herkes yaşamak için mücadele etmek zorundadır. Şu anda “yapay bilinçsizlik” olmasaydı insanlığın bereket içinde yaşayabileceği bir çok teknoloji mevcuttur.

Şu ana kadar para enerji alışverişi için değil, bir kontrol aracı olarak kullanılmıştır. Para, kitlelere alışveriş aracı olarak sunulmuştur, eski enerji kaynaklarının devamlılığını sağlamak için kullanılmıştır.

Hadise finansal yeni başlangıçtır ve biz Hadise öncesindeki fazdayız. Şu anda gerçekleşen şey Doğu Birliği/BRICS alternatif GERÇEKLİKTİR. Ana medyaya yansıdığı üzere (20.3.2015) BRICS ülkeleri
Development Bank (Gelişim Bankası) nı kurdular. Ve altın değerleri artık yalnızca Londra’dan değil Şangay tarafından belirlenecektir. Bu artk doğu bloğunun da altın fiyatlarını belirleyeceğini gösterir.

Tarih boyunca altına dayalı finansal sistem vardı fakat bu geçen yüzyılda değiştirildi. Finansal reset sürecinde altına dayalı sistem tekrar geçerli olacaktır. Şu anda yeni altyapı oluşmaktadır;
Işık Güçleri ve Doğu Birliği “Develeopment Bank” ı oluşturdu, yeni altın değeri ve alternatif ödeme sistemleri ile birlikte. Bu sistem özellikle Rusya ve Çin tarafından gerçekleştirildi.

Her şey adım adım gerçekleşmekte ve Hadise’ye hazırlanmaktadır, bu yüzden finansal sistem kapanabilir. Eski sistemin enstitütleri kabal tarafından yaratılmıştır ve sadece onlara çalışır:
Dünya Bankası, IWF,FED, Swift. .Hemen hemen bütün para kendi içinde çalışan bir network ağı ile bunlara gider.

Sadece Direniş Hareketi bu kapalı sisteme girebiliyor, Temmuz 2012 de herhangi bir zamanda aktive olabilen bir virüs programladılar, bu virüs aktive edildiğinde eski finansal sistemin tüm komputer
ağını yok edecektir. Bu virüs sürekli update (güncelleme) edilmektedir ve her an aktive edilebilir.
Düğmeye basıldığında finansal sistemde hiç bir şey çalışmayacaktır; ATM lerden para çekilemeyecek, kredi kartları kullanılmaz olacak ve borsa olmayacaktır. Sebebi Hadise anında kabalın
dünyanın parasıyla ilişkisini kesmektir.

Bu Reset’in en büyük kısmıdır. Bütün borçlar silinecektir. (kişilerin kendi aralarındaki borçlar hariç ve anlaşmayla) Borçların büyük bölümü kabalın köleleştirici para sistemi tarafından yaratılmıştır.

Kim kime borçlu? Örneğin Yunanistan Avrupa Merkez Bankası’na borçlu (ECB). ECB’nin arkasında Jesuitler, Jesuitlerin arkasında da parayı karanlık Gizli Uzay Programı için kullanan Chimera var.
Hemen her yerde borç sistemi aynı ve bu Reset gününde fiziksel olarak değişecektir.

Kabalın köleleştirici para sistemi parayı yoktan nasıl var ediyor bakalım: Ev satın alacağımız zaman bankaya gider ve bir kontrat karşılığı borç alırız, bir kaç dakika içinde bilgisayardan
200,000 Euro yaratılır. Fiziksel olarak bu para yoktur fakat bunu ödemek için 20-30 yıl köle gibi çalışırız. Bu kölelik, yaşam enerjimizi “9 dan 5e çalışma” haline getirir. Bu paranın büyük kısmı ve krediler gizli uzay programına aktarılır. Vergiler ve sigortaların tamamı bu programa gider. Emeklilik
için para biriktiremeyiz, hepsi kaybolur.
Reset bu oyunu tamamen durduracaktır. Merkez bankaları her zamanki gibi çalışamayacaktır. Şu anda yeni sistemin BRICS ülkeleriyle ve ışık güçleriyle yapılandırılması zaman almaktadır

Hadise zamanında bankalar yaklaşık 2 hafta kapalı kalacaktır, bunun için nakit bulundurmakta fayda vardır. Altın veya gümüş en iyisidir. İnsanlığın muhtemel bir kaosa düşmemesi için
hazırlandık ve bu olasılığı minimuma düşürmek için çalışıyoruz. Finansal ve teknik açıdan her şey yolunda olacaktır. Tahmin edilemeyen durum insanlığın psikolojik durumudur.

Dükkanlar bir süre nakit kabul edecek ve sonrasında paraya güven sıfırlanacak, yalnızca altın ve gümüş kabul edeceklerdir. Takaslar başlayacak, komşular birbirlerine yardım edecektir. Reset’i takiben kitlesel tutuklamalar başlayacak ve ışık güçleri medya kanalıyla insanlara neler olduğunu anlatacaktır.
İfşaat başlayacak ve programlanan insanlar gerçeği öğrenecektir.

Elektrik, su, gaz ve besin tedariği kesinlikle var olacaktır. Medyanın bu konuda sorumluluğu vardır ve bu sahalarda insanların işine devam etmesini sağlamalıdır. Yeni sisteme geçişte belirsizlikler ortaya çıkabilir, fakat kısa süreli olacaktır çünkü kitlelerin frekansının yükselmesi inanılmaz bir pozitif etki yaratacaktır. Bu frekans yükselişi yakın zamanda paraya ihtiyaç duyulmamasını getirecektir.

Kitleler parasız topluma geçişte kesin bir yol çizecektir. Biz şu anda bu bilinçteyiz. Hadise sonrası insanlığın büyük kısmı gelişim aşamasında olacağından biraz zamana ve rehberliğe ihtiyaç duyacaktır.
Bu süreçte tanıtılan yeni teknolojilerin büyük faydası olacaktır. Bu teknolojiler peş peşe açığa çıkacaktır.
Şu ana kadar çalışmaya ve günlük işlere bağlı olan insanlar ki yaşamak için çok çalışmaya programlıdır; çalışmazlarsa yaşamaya hakları olmadığını düşüneceklerdir. Şunu anlamaları çok önemlidir, biz limitler ve fiziksel sınırlar olmadan ilahi varlıklarız. Yeni teknolojiler bu farkındalığı ve hayatı anlamanın yolunu açacaktır. İnsanlar günlük zorlu işler yapmak yerine varoluşun içlerindeki sonsuz kıvılcım olduğunu anlayacaklardır.

Yemek, giyinmek ve başımızın üstünde bir çatı herkesin apaçık hakkıdır, sorgulanamaz.

Para sisteminin yok olmasıyla muazzam bir yaratıcılık potansiyeli açığa çıkacaktır ve altına dayalı bir takas sistemi mevcut olacaktır.Tek maddi sistem içinde herkesin nakit çekme hakkı olacaktır ve bu finansal bütünlük dünya üzerindeki herkesi kapsayacaktır. Yeni finansal sistem, parasız topluma geçişte sadece bir araçtır ve ışık güçleri bu süreçte koruyucu olacaklardır. Bunu engellemeye çalışanlar durdurulacaktır.

1-2 hafta sonra, bankalar yeniden açıldığında paraya ulaşım sağlanacak, kaballa çalışan bankalar iflas açıklayacaktır. Böyle bir bankada paramız varsa kollateral hesaplardan mağduriyet giderilecektir. Ülkelerarası anlaşmalarla yeniden yapılanma sağlanacaktır.
Monsanto çoktan gitmiş olacak ve Microsoft gibi şirketlerin bir kısmı kalacak diğer kısımları kaldırılacaktır. Buna benzer hayatın her alanında faaliyet gösteren şirketlerde de aynı şey olacaktır.
Fabrikalar ait olduğu bölgelere geri verilecek, borsalar kapatılacaktır. Borsada hissesi olanlar paralarını geri alacak, monopoli bitecek, bağları, türevleri silinecektir. Yeni finansal sistem spekülasyonlara değil gerçek değerlere bağlı olacaktır.
Kollateral hesaplar geçmişte 1.Dünya savaşından sonra kraliyet ailelerinin güvenliği için yaratılmıştı, resmi olarak soylu olduklarından bu altını aldıklarını anons ettiler fakat aslında çalınmıştı.
1930 larda tüm altınlar kollateral hesaplar kanalıyla ABD vatandaşlarından alınmıştı.
Asyada ise kabal 2.Dünya savaşı sırasında Japonya’dan altınları çaldı. Sonrasında Nazi altınlarıyla birleştirilip Jesuit’lere Vatikan’a getirildi. Burada güvende olmadığından altınlar tekrar Asya’ya getirilip Malezya ve Filipinler’de saklandı. Bu altınların bir kısmı gizli uzay programı ve kabalın yeraltı üsleri için kullanıldı. Dick Cheney bütün parayı kendi yönettiği Mars projesine; Mars üsleri ve Mars kolonilerine yatırdı.

Asya’daki altının çoğu 3 yıl önce Direniş Hareketi tarafından güvene alındı ve şu anda yeraltında gizli bölgelerde. Hadise sonrası gezegendeki herkes bu altınlardan payını değişik şekillerde alacak, örneğin yeni altyapılar, yeni teknolojiler, bedava enerji ve çevre temizliği..

En en öncelikle bu altınlar dünya çapında yoksulluğu bitirmek için kullanılacak. En önce en yoksullarla ilgilenilecek, acil ihtiyaçları giderilecek. Yetkisi olmayan bu paraya dokunamayacak ve buna kalkışan olursa sorgu sualsiz bu gezegenden ihraç edilecekler.

St Germain fonları St Germain tarafından oluşturulmuştur , ki O, 18 inci yüzyılda dünyada enkarne olmuş yükselmiş bir üstattır. Burada bulunduğu sürede büyük bir servet edinmiştir ta ki gezegenden “kaybolana” kadar. Şu anda bu para bir bankada 10 Trilyon dolar değerinde beklemektedir.
Bu para ışık işçilerine aittir ve şifa merkezleri ve diğer ışık projeleri için kullanılacaktır , böylelikle bu varlıklar onun “insanlığın iyiliği” misyonunu takip ve devam ettireceklerdir.

Ana BRİCS ülkeleri : Brezilya , Rusya,Çin, Güney Afrika . Yeni yaratılan Development Bank yeni katılan üyeleri İngiltere, Avusturalya, Fransa ve Almanya yı karşılıyor . ( Benjamin Fulford tarafından yapılan güncellemeye bakınız ) Amerikanın şu anda deliye dönmesinin sebebi budur. Tam şu anda eski finansal sistem çöküyor.
Bunun sebeplerinden biri de psikolojk faktördür ki insanların paraya olan inanç ve güvenini kaybetmesi . Aynı zamanda fiziksel faktör de söz konusu, eski sistem kapalı ve kendine işleyen bir sistemdir. Eğer basit olan ikincil yasa dinamiklerini kullanırsak eski sistem belirli bir sayıda hataya ulaştığında aşağıya çökmeli .Bu eski sistem gelişime, pozitif enerjiye ve fikirlere izin vermediği için , er yada geç kendi kendinin sonunu getirir. Hatalar ki sağlıklı güncelleme ve düzeltmelere izin vermeden her gün trilyon kere katlanarak çoğalır . Bu da demek oluyor ki , eski sistemin daha uzun bir süre daha devam etmesi fiziksel olarak imkansızdır. Güneşin doğması ve batması gerçeği gibi eski sistem de kendi kendini yok edecektir.

50 euro nun gerçek değeri notu , nedir ? 11 cent gibi. Eğer ECB yarın iflas ederse, paraya olan güven eksikliği aşikâr olacaktır, hemen herkes anında bilginin güç olduğu prensibini anlayacaktır . Yeteri kadar kişi bunu şimdi anlarsa , sistem daha erken çöker. Finansal sistemde çalışanların beyinleri yıkanmıştır, çalışma yoluyla, program yoluyla ve iş yerleri yoluyla . Rothschild sisteminin nasıl olduğunu anladıkları anda ,kollateral hesaplar, gizli uzay programı tröst ve fonksiyonları onları daha fazla desteklemeyeceklerdir.
Bunun gibi şeyler tarihte bir çok kere oldu , örneğin 1929 da Almanya’daki aşırı enflasyon. Eğer sistem çökerse, küresel yüksek enflasyon artar. Belki de yeteri kadar zaman kalmadı ve değişim daha erken gelecek . Şu da mümkün ki yarın tüm bankaların kapandığı anons edilebilir- her halükarda “OLACAK” , öyle ya da böyle …

Hadise nin kendisi kaçınılmazdır !!!!!

Kimse gününü bilmiyor, bu gün büyük adımlarla daha yakınlaşıyor hergün . Eğer herşey iyi ve kapsamlı bir şekilde hazırlanırsa, geçiş dönemi daha denge içinde olur , ahenkli olur .
Finansal durumumuz sistemin üzerimizdeki etkisi ve bizim kendi programımıza dayanır Matrix in programı.

Doğduğumuz günden itibaren, okul zamanı, daha sonra iş hayatında para her zaman hayatımızda büyük bir rol oynar . Birçok insan dünya gezegeninde sürekli parasızlığı deneyimliyor. Kiralarını ve basit ihtiyaçlarını bile karşılamakta sorun yaşıyorlar . Herkes çalışıyor , çalışıyor, çalışıyor ve yine de bankaya gidip borç para almaları gerekiyor. Sonra da o borç aldıkları parayı faiziyle birlikte geri ödemek için çalışıyorlar . Banka sistemi bu uygulamayı köleleştirmek için kullanıyor .
Bu uygulamaya karşı hamle yapacak gücümüz var ve bu enerjik bir dönüşüm ile başlar. Öncelikle şunu anlamalıyız ki eski sistemi yaratanlar sihirli bilgileri kullanıyorlardı .Bizler Matrix de çatlak yaratmak için yüksek ruhsal bilgeliğimizi kullanırız. Kendimizi sistemde görünmez yapar yapmaz ,o çatlaklar oluştu. Karanlığa hükmedenler görünmeyeni yönlendirmek için toplu farkındalıksızlığı kullanırlar ve böylece kontrolü sağlarlar . Finansal özgürlüğün anahtarı içimizdeki boşluklara bakmak, Matrix’in çatlaklarını görmek, görünmeyen realitelere bakmaktır. Sistemde görünmez olmanın bir imkanı da nakit para kullanmaktır. Sistem nakit parayı elektronik paradan daha az görür. Eğer kredi kartı ya da banka kartı kullanırsak , sistem tüm yaptıklarımızı keşfedebilir. Ama eğer hesaptan para çekip kullanırsak kimse nerede ve ne için kullandığımızı bilemez . Şu anda tüm parayı bankalardan çekip altına , gümüşe ya da diğer değerli metallere yatırmak iyidir. Ya da insanlık hayrına bir projeye yatırım yapmak. Daha da iyisi, parayı nakit , altın ya da gümüş olarak tutmaktansa onu iyi şeylerde kullanmaktır. Bu tür eylemler kollektif para enerjisini çoktan artırmaya başlamıştır, çünkü bu işlere yatırılan paranın frekansı daha yüksektir, şimdiden.

Kıbrıs’ta insanların paraları banka aracılığıyla çalınmıştı. Kendinizi olabilecek böyle bir senaryodan korumak istiyorsanız PARANIZI BANKALARDAN ALIN .Hadise den önce böyle olayların olabilme şansı yüksek. Ve paranızı hemen şimdi borsadan çekmek de hayatı önem taşıyor. Kendime bir çok kez kanıtladım ki , piyasadaki hisse senetleri kontrol ve manipüle edilmektedir. Borsa fiyatları kişilere bağlıdır ve insanlara burada da sürü muamelesi yapılmaktadır. Yatırımcılar için de borsa fiyatları kabal tarafından manipüle edilir ve iflasları sağlanır. Bireysel yatırımlara da aynı şey olur.

Çözüm yolu!!!!!!! , FİNANSAL OLARAK GÖRÜNMEZ OLUN !!!!!

İlginçtir ki bir yanda , gerçekten iyi amaçları olan , gezegenin iyiliği için çok olumlu projelerde çalışan ışık varlıkları diğer yanda çok sık olarak kaybeder. Kabal böyle manipüle ediyor. Diğer yandan da , tüm olay daha da hızlandı . Çok zaman önce büyük ilhamları olanlar bastırıldı, bloke edildi ya da yok edildi üzücüdür ki sistem böyle daha da hızlı çöktü çünkü , eğer her bir ışık varlığı borç içinde olursa sistemi besleyen yeni enerji olmaz ve sistem hareketsizlikten olur. Yani kabal hangi seçimi yaparasa yapsın , sistem çökmeye mahkum. Genel anlamda konuşulduğunda, parasız bir topluma doğru hızla yol alıyoruz. Şu anda maddiyata karşı olan tavrımızın bizim pozitif geleceğimize büyük etkisi olacaktır . ….

Kabal gelişen tüm teknolojileri kontrol ediyor ve tüm gezegenin gelişimine engel olmaktadır. Tek çözüm Hadise’dir, Atılımdır.

“Normal” insanlar bile gezegende birşeylerin düzgün gitmediğinin farkında, örneğin bilgisayar teknolojisi. Bu uyanış durdurulamaz, gün be gün, saat ve saat her şey açığa çıktıkça!
Ve biz niyetimizle bu uyanışı hızlandırabiliriz.

Fiziksel 3D boyutunda, ışığın akışı yavaştır, sabır duyulması gerekir. Rothshild’ler planlarını 18 inci yüzyılda başlatmıştır ve bugün deneyimlediğimiz bu planların sonucudur.
Global finans sistemini, torunlarının torunlarının yaşayacağını biliyorlardı. Vizyon ve azimleri vardı ve bu zalim planda başarılı olmalarının sebebi kollektif bilincin buna izin vermesiydi,
insanlık buna kitle halinde “hayır” demedi.  Şimdi hayır deme zamanı geldi. Kısa süreli bir strateji yerine uzun süreli bir strateji yapmaya ihtiyacımız var. Kararlarımızın tüm bu Rothschilds’lerden daha kuvvetli olduğunu artık biliyoruz. Sabır ve azimle vizyonlarımızı saniye saniye gerçekleştireceğiz. Sonuçlar küresel olarak görünür olmaya başlamıştır.

Doğu Birliği’nin başarılarını yayınlayan TV ve gazeteler var. St Germain, gerçekte, yeni finans sistemini başlatan ve Doğu Birliği’nin arkasındaki IŞIK GÜCÜDÜR. Onunla bağlantıya geçmek “bağımsızlığı” hızlandıracaktır! Gerçekten güçlü bir araç ise YAZILI SÖZCÜKLERDİR..Gerçek kodları internet ve bloglarımızda paylaşmamız (bilinçlenme=ışık) çok önemlidir. Gerçek yayıldıkça daha fazla insan uyanacak ve değişim hızlanacaktır!

(Yazanın Notu: Konferans sırasında pazar akşamı (değişik ülkelerden yaklaşık 120 kişiydik) Avrupa için yeni finansal sistemin başarısına meditasyon yaptık .Tayvan’daki meditasyonun aynısıydı: Hepimiz elimizdeki gümüş paraları salondaki masaya birer birer koyduk, gerçekten yoğun ve kutsal bir enerjiydi, onları kutsadık ve sessizce orada olduğunu bildiğimiz St Germain’in varlığında ve mor alevde sevildiğimizi hissettik. Sonrasında elele tutuşup iki büyük halka halinde ayakta durduk. Şimdi o gümüş paralar evimizde ve o asil paralara sahip olduğumuzu bilerek ve o yaşadığımız enerjiye bağlanıp onu tekrar güçlendiriyoruz )
Sorular ve Cevaplar:

Soru: Yaşam sigortalarımız ne olacak?

Cobra : Bu sigortalar eski sisteme aittir. İnsanlar paralarını geri alacak ve artık sigortaya ihtiyaç olmayacaktır.

S : Sabit gelirlere ne olacak?

C : Bu asırlar öncesine dayanan iyi bir fikirdir. Yeni sistemde var olacaktır. Herkesin ihtiyaçları işe gitme gereği olmadan karşılanacaktır. Şu anda bir ABD “Fighter” jet uçağına harcanan para ülkedeki tüm evsizlere verilseydi ev değil villa alabilirlerdi.

S : Hadise sonrası parasız toplum dönemine geçiş ne kadar sürecektir?

C : Bir kaç ay veya yıl, insanların değişimi nasıl kabul edeceğine ve yeni enerjileri alacağına bağlı olarak..

S : İklim değişimi ne kadar hızlı olacak?

C : Şu anda değişiyor bile. Yapay olarak yapılmış global ısınma şu anda mini bir buz çağına dönüşüyor. Hadise sonrasında iklim daha dengede olacaktır, çünkü iklim kolektif bilincin yansımasıdır.
Bu sebeple her şey dengede ve pozitif olduğunda hava ve iklim de aynı şekilde hissedilecek ve görünür olacaktır.

S : Monty Keen’in yol gösterdiği ley hatları-ızgara çalışması nedir? Tam olarak ne yapmalıyız?

C : Bu konuda çokça bilgi var, lütfen Untwine’ın bloğundaki makalelere ve grid-work (enerji hatları çalışması) yapan gruplara bakınız, onunla irtibata geçebilirsiniz….

S : CERN insanlık için bir tehlikemi?

C : Hayır, ışık güçleri ve Direniş Hareketi bu olayı gözlemliyor ve kontrol altında.

S : Üçüncü dünya savaşı konusunda ne diyeceksiniz?

C : Hayır, öyle bir savaş olmayacak.

S : Constanz (Almanya) için daha fazla enerji çalışması yapılmalımı?

C : Evet, burada kısmen eski enerjiler var olduğu için evet yapılmalı.

S : Cobra, Ubuntu/Michael Tellinger hakkında ne düşünüyorsun?

C : Hepimiz bağımsız varlıklarız ve bağımsızlığımızı başka oluşum ve gruplarla savaşarak ispatlamamalıyız. Bu konuda drama yaratmamalıyız, özgür varlıklarız ve anahtar sizin kararınız ve bağımsızlığınızdan geçer. Önce enerjetik, sonra fiziksel boyuttaki varlığınızdan.

S : Hadise öncesi bedava enerji teknolojileri olacak mı?

C : Evet ama sadece bir girişimci bunu eski sisteme ait olmadan yaparsa. Şu ana kadar (Aralık 2015) somut bir şey olmadı, tahminim Hadise’ye kadar somut bir şey görmek zor.

S : Almanya gerçekte “vatansız”, burada yasadışı bir sistemin içindeyiz, yasal kanunlar yok ve kimse bunun farkında değil. Gerçekte hala savaş tutsaklarıyız, bu nasıl değişecek?

C : Perde arkasındaki olaylar siyasi düzlemden yana ekonomik tarafta gerçekleşiyor. Ülkeler Doğu Birliğiyle ile çalışmaya istek duyuyor. Bu yüzden Rusya ve Çin ile bağlantı artacaktır.
Hadise sürecinde evet yeniden yapılanma olacaktır fakat uzun süreçte milliyetler daha ve daha az önem arz edecektir. İnsanların ışık gemilerini görmeleriyle bilinçleri değişecek ve gezegenin varoluştaki doğası anlaşılacak, sonrasında milletler ve sınırlar anlam taşımayacaktır.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Çevirmenden Notlar: Antares and Taygeta’ya , Alman websitesi Transinformation.net’e teşekkürler. Bu konferansa katılan kişilerin % 70 inin bu siteden buluştuğunu biliyorum ve Sizi Seviyorum!

Ve Freddy Ground Crew dan sonraki konferans için duyuru yapmak isterim:

“Sonraki konferansımız Naples, İtalyada olacaktır. Naples önemli bir vortex noktasıdır şifaya ihtiyacı ve büyük potansiyeli vardır. Nisan 25-26 da aramıza katılmanızı bekleriz.

Dünyadaki önemli yerleşim yeri vorteks noktaları kabal tarafından tespit edilip manipule edilmiştir ve baskılanıp bir çok şekilde bozulmuştur , Naples de bu yerlerden biridir, 25 bin yıldır
ışıkla karanlığın gezegendeki savaşı içinde önemli bir noktadır ve bu savaş pik noktasındadır. Hepimiz burada gezegeni bağımsızlığa kavuşturmak için varız, özellikle Naplex vorteksi gibi özel şifaya
ihtiyacı olan yerleri.

Bunun farkında olan özgürlük savaşçılarını kalpten Naples’e bekleriz!

Işığın Zaferine !!!
~devam edecek~

Çeviri: Kıvılcım Türkay, Ayşegül Ongen

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz