newnewatlantis2

Direniş Hareketi’nin ana organı, Planet X’ten Aralık 1999’da ışınlanma odaları yardımıyla Dünya’ya geldi. Karanlık Kuvvetler ile Örgüt ve Agartha Krallığı’nın arasındaki ciddi savaşlardan sonra boşaltılan yeraltı üslerine yerleştiler. Örgüt, Direniş Hareketi için bir öncülük yaptı ve insanlık tarihinin karanlık bölgelerine karşı önde gelen bir direniş gücü oldu. 1975-1999 yılları arasında, ana komuta merkezleri New York’taki yeraltı demiryolu sisteminin yaklaşık 300 metre altındaydı. Örgütün zayıf güçleri Direniş Hareketi üyeleri ile tazelenince birçok yer altı konutlarını yenilediler ve ana komuta merkezini yeni bir yere taşıdılar.

Şimdi Direniş Hareketinin çoğu yerleşim yeri yeraltında büyük şehirlerin 100 feet ila 8.6 mil altındadır. Bu yerleşimlerin büyük kısmı da yüzeyden 150 – 1500 feet altındadır. Tüm bu yerleşimler sıkı bir şekilde yalıtılmış olup yüzeydeki virüs, toz, kirli hava, mikro/nanoçip gibi tüm etkilerden izole edilmiştir. Bu yaşam yerleri yüzey popülasyonunun ihtiyaçları için inşa etmiş olduğu elektrik hatları, su sistemleri, yer altı metro hatları, maden kazı yerleri, askeri tesisler, içme suyu depolama alanları, petrol boru hatları, bilimsel laboratuarlar gibi yer altı yapılarına zarar vermeyecek şekilde inşa edilmişlerdir. Direniş Hareketinin en önemli merkezleri şu şehirlerin altında kurulmuştur: New York, Los Angeles, Salt Lake, Londra, Münih ve Ljubljana (Slovenia’da)’dır. Yüzeye yakın yerleşimler zaman zaman o bölgelere doğrultulmuş olan özel ayna sistemleri aracılığıyla güneş ışığı ile aydınlatılmaktadır. Daha derindeki yerleşimler ise serbest enerji ışık çemberlerinden yayılan ışık ile aydınlatılmaktadır. Yerin birkaç mil altında ısı çok yüksek olduğundan bu yerleşimler termal olarak yalıtılmıştır.

Direnişandes_enig_herm Hareketi üç konsantrik daireden oluşmaktadır. En içteki dairede Direniş Hareketinin Liderleri olan birkaç düzine üye bulunmaktadır. Bu pozisyona ancak sıra dışı yetenekleri olan ve yüksek sorumluluktaki görevleri almayı kabul edenler gelmektedir. Orta daire ise planlama, organizasyon, teknolojik araştırma ve geliştirme, psikoloji, tıp, şifa, ruhsallık, yaratıcılık, sanat, müzik gibi alanlarda özel yetenekleri olan binlerce üyeden oluşmaktadır. En dıştaki dairede askeri güçler bulunmaktadır. Bu gruptakiler yüzeyde bildiğimiz anlamıyla askerler değildir. Bu gruptakiler klasik anlamıyla asker gücü olmayıp spiritüel gelişimin yüksek seviyelerine erişmiş deneyimli gezegenlerarası savaşçılardır. Amaçları gezegen yüzeyini Karanlık Güçlerden özgürleştirmek ve yeni uygarlığın kurulmasında insanlığa yardım etmektir.

Karanlık Güçler askeri üstünlükleri nedeniyle Direniş Hareketinin hemen hemen tüm aktivitelerini engellemektedir. Direniş Hareketinin insanlığın tüm hastalıklarını ve yoksulluğunu giderecek araçları mevcuttur ve Karanlık Güçlere karşı zafer kazanıldığında bu araçları kullanacaklardır. Direniş Hareketinin ayrıca 100 trilyon dolar gibi çok büyük bir finansal kaynağı vardır. Bu para şu anda bloke durumdadır ve zafer kazanıldığında insanlığın yararına kullanılacaktır. (Editörün notu: NESARA bolluk programını hatırlayın. Bu paralar birikmiş diğer büyük miktarlarla birleşip yüzeyde böyle bir etki için kullanılacak mıdır?)

İhtiyaçları olan herşeyi hayata geçiren teknolojileri olduğundan Direniş Hareketi içinde paraya ihtiyaç yoktur. Yüzeydeki aktiviteleri için küçük miktarda para kullanırlar, bu da sıkça olmaz. Direniş Hareketi içinde herkes en yetenekli olduğu alandaki işleri yapar. Hiçkimse çalışmaya zorlanmaz. Tüm işler, kişilerin içinden gelen yaratma ihtiyacı ile yapılır. Yetenekler yüzeyde olduğu gibi bastırılmaz, gelişim için teşvik edilir.Sanatçılar yeni müzik yapar ya da resimde ve heykeltıraşlıkta yeteneklerini sergiler. Direniş Hareketinin orta dairesinde Atlantis’ten ve diğer yüksek medeniyetlerden, özellikle Greko-Romen kültüründen sanat eserlerinin sergilendiği ve ilham kaynağı olarak hizmet eden özel müzeler vardır. Direniş Hareketi içindeki herkesin önemli bilgilere Pleiadiesli Bilgi Ağı yoluyla erişimi vardır. Toplumun yapı taşı yüzeydeki aile değil, ruh ailesi şeklindedir. Burada insanlar ruh bağlantılarına göre buluşur. İlişkiler çok daha açıktır ve duygusal ve cinsel enerjilerin ifadesine izin verilir. Bütün bunlara rağmen, Direniş Hareketi birkaç yıl önce karanlık güçlerle yapılan şiddetli savaşların etkisinden duygusal olarak tam anlamıyla iyileşmediğinden; ilişkiler henüz tam anlamıyla harmoni içinde değildir.

Direniş Hareketi içinde bilim ve teknoloji çok ileridedir.Direniş Hareketi güneş sistemimizde üsleri olan Galaktik Federasyon ile aktif olarak işbirliği halindedir. Uzun mesafe ulaşım için ışınlanma odalarını kullanırlar, özellikle asteroid kemerine ve X Gezegenine doğru olan seyahatlerde. Direniş Hareketi ihtiyacı olan şeyleri eterik özden maddeleştirmek için maddeleştirme odalarını kullanır. Bu odaları makinalar, teçhizat, günlük kullanım için objeler ve yiyecek yapmak için kullanırlar.Bazı insanlar yiyeceklerini geleneksel olarak hazırlamayı tercih ederler-sebze yetiştirip pişirerek. Direniş Hareketi içinde bedava enerji odaları ana enerji kaynağıdır ve eterik özden fiziksel enerji üretirler. Kısa bir süre önce bu teknolojinin, elektromanyetik radyasyona dayalı olmayan ve temiz ışık enerjisi kaynağı olan takyon enerjisi ile değiştirilmesine başlandı. Takyon alıcılar ile fiziksel maddeye takyonlarla nüfus edilebilir ve böylece maddenin saf ışık yayıcı olması sağlanabilir.Buna taciyonizasyon denir. Bu yöntemle harika ferahlık veren içecekler yaparlar ve bunları vücutlarını yenileyen birer yaşam iksirine dönüştürebilirler.Klonlama teknolojisi mükemmelleşmiştir ve bu teknoloji ile istedikleri fiziksel bedeni seçebilirler. İnsanların duygudan kaynaklanan seyrek belirtiler dışında hiç sağlık problemi yoktur. İç organlarla alakalı muhtemel problemler operasyonlarla giderilmez fakat maddeleştirme odaları ile çözülür.Bioteknologları fiziksel yarayı saniyeler içinde iyileştirebilen biyo-cilt denilen tedaviyi geliştirmişlerdir. Nanoteknolojiyi kullanarak virüs ve zararlı bio-çipleri kaldırmak için minyatür robotlar geliştirmişlerdir. Bilgisayar programcıları karanlık güçlerin büyük ana bilgisayarına girmiştir. Karanlık güçlerin bu bilgisayarının, gezegen yüzeyindeki tüm yaşayan insanın beynine konulan mikro-bioçipler ağı ile insanlığın düşünme işlevini kontrol eden bir programı vardır. Bu programın iyi bir örneği Matriks filminde gösterilmiştir. Bu bilgisayardaki program tam anlamıyla çözüldüğünde, bu bioçip ağı bozulmaya başlayacak ve insanlar hayretler içerisinde yıllarca kendileri, birbirleri ya da doğa ve evren ile gerçek bağları olmadan, psikolojik olarak sanal bir dünyada yaşadıklarını anlayacaklardır.Güneşin batışını seyrettiğiniz en son zamanı hatırlıyor musunuz?

atlantis_sunk

Direniş Hareketinin ruhsal klavuzluğu Atlantis Ağıdır. Atlantis Ağında üç daire vardır. İçteki dairede yüzeyden 25000 yıl önce gelen birkaç düzine Atlantisli rahip vardır. Bu rahipler ölümsüzlüğe ulaştıkları için hala aynı fiziksel bedendedirler. Bilinçlerinin saflığını koruyabilmek için bunca zamandır yüzeyle hiçbir bağlantıları olmaksızın, izole şekilde yaşamışlardır. Bu varlıklar Atlantis’in değişmeyen son kalıntılarıdır.Himalayaların içinde belli bir enerji noktası içinde beraber yaşarlar ve Yükselmiş Ustaların Büyük Beyaz Kardeşliği ve Dünyanın Efendisi Sanat Kumara ile özel bir şekilde bağlıdırlar. Bu varlıkların amacı Yükselmiş Ustalar ile yükselmemiş insan varlıkları arasında köprü olmaktır.

Atlantis Ağının orta dairesinde; sadece iç daire ve Galaktik Federasyon ile bağlantıda olan birkaç yüz kişi vardır. Bunların amacı Atlantis mirasını korumaktır. Dıştaki dairede ise Direniş Hareketi ile fiziksel bağlantı içinde olan birkaç bin kişi vardır ve Direniş Hareketine eski Atlantis’in gizem okullarının direk devamı olan gizem okulları yoluyla ruhsal rehberlik yaparlar.Bazen yüksek planlardan ruhsal rehberlik almaya yatkın insanlara ruhsal etkiler göndermek yoluyla gezegen yüzeyini de etkilerler.Geçmişte bazı yüksek derecede gelişmiş kişiler orta ve dış Atlantis Ağı dairelerine kabul edilmiştir. Bunların bazıları çoktan yükselmiş, bazıları Dünyayı terketmiş, bazıları ise hala Atlantis Ağının parçasıdır. Atlantis Ağının yeraltı mevkileri muhteşemdir, kristallerle süslenmiş, akan sular ve şelalelerle çevrelenmiştir.Atlantis Ağının kristal tapınaklarında Atlantis mirası, yüzeyde Yeni Atlantis’in adil dünyasının kurulacağı zamanı beklemektedir.

golden_temple1

Source: https://www.luisprada.com/journey_into_the_resistance_movement/

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz