İMPARATORLUĞUN SONU

Dış ülkelere uyguladıkları şiddet kendi ülkelerinde giderek artan bir şiddetle karşılık buluyor.

Amerikan İmparatorluğu sona yaklaşıyor. Ortadoğudaki savaşlar ve tüm dünyadaki askeri genişlemeler nedeniyle ABD ekonomisi suyunu çekiyor. Artan açıklar, de-endüstriyalizasyonun yıkıcı etkileri ve global ticaret anlaşmaları nedeniyle ekonomik yük giderek artmaktadır. ABD demokrasisi daha fazla vergi kesintileri, daha fazla denetimsizlik ve büyük miktarlardaki finansal dolandırıcılıkların cezasız kalmasını isteyen ve ayrıca mali yardım adı altında ABD hazinesinden trilyonları yağmalayan şirketler tarafından ele geçirilmiş ve yıkılmıştır. Bu ulus Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika’daki müttefikleri nezdinde güç ve saygıyı kaybetmiştir. Tüm bunlara bir de iklim değişikliğinin yarattığı yıkımı da ekleyebilirsiniz.

read more

MANİFESTASYON (TEZAHÜR ETTİRME) SÜRECİ

MANİFESTASYON (TEZAHÜR ETTİRME) SÜRECİ

Kendimize karşı tamamen dürüst olmalıyız ve yaşamlarımızda neyi neden seçtiğimiz konusunda tamamen farkında olmalıyız. Aksi takdirde kararlarımız gerçek anlamından sapar ve yaşantımız gerçek hedeflerimizden başka yönlere sapabilir. Örneğin bir kişi babasından onay almak için doktor olmayı ve tıp okumayı seçer. Ancak yaşamının ilerleyen dönemlerinde bunu fark eder ve tamamen farklı bir şey yapmayı seçer. Kalbinin gerçekten ilk yapmak istediği şey… Korkularımız da gerçekten manifest etmek istediğimiz şeyi görmemizi ve seçmemizi engelleyip gerçek anlamından saptırabilir. Korku sadece dürüstlüğün olmadığı zamanlarda ortaya çıkar.

read more

IŞIĞA DÖNÜŞ – 21 TEMMUZ 2017 CUMA -COBRA GÜNCELLEME

IŞIĞA DÖNÜŞ – 21 TEMMUZ 2017 CUMA

Çok önemli ilerlemeler var ve eğer her şey plana uygun giderse önümüzdeki bir hafta içerisinde Yaldabaoth’un ve siyah taşın son durumları ile ilgili yeni güncelleme yayınlayacağım.

Direniş Hareketi ve yüzey popülasyonu arasında önemli bir iletişim kanalı açılmıştır – Direnişe mektuplar:

https://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/

Direniş tüm bu mektupları okudu ve yüzey popülasyonunun çektiği acıların büyüklüğünün hayal ettiklerinin de ötesinde olduğunu şimdi daha iyi bir şekilde anladı.

read more

ULUSLARARASI ALTIN ÇAĞ GRUBU – COBRA RÖPORTAJI – ÖZET

SORU: Orijinal vedik öğretilerin kaynağı nedir?
CEVAP: Vedik bilgilerin kaynağı Atlantisteki gizem okullarıdır. Atlantis battıktan sonra bu bilgilerin bir kısmı saptırıldı.
SORU: İnsan yapımı uydularda ve uluslararası uzay istasyonunda perdenin ötesinde olmaları nedeniyle takyon enerjisini bloke etme teknolojileri var mı?
CEVAP: Temel olarak bu perde teknolojisi ve haarp iyonosfer teknolojisi takyonların dünya yüzeyindeki etkilerini azaltmak için dizayn edilmiştir.
SORU: Uluslaraarası uzay istasyonunda bulunanlar dünya yüzeyine göre daha fazla mı enerji alıyorlar?
CEVAP: Elbette
SORU: Uluslaraarası uzay istasyonunda bu enerji etkilerini azaltmak için teknolojiler var mı?
CEVAP: NASA’nın arkasındaki kabal perdenin ötesinde zamanın pozitif etkilerini azalmak için astronotlara zihin programlaması yapmaktadır.
SORU: Putin’in ve Rus ordusunun gezegenin hapishane durumundan, kimeranın varlığından, galaktik konfederasyonun varlığından haberleri var mı?
CEVAP: Bir dereceye kadar haberleri var. Kiminle konuştuğunuza bağlıdır. Putin Pleiadeslilerden haberdar. Trump’a göre daha fazla istihbarata sahip olduğunu söyleyebilirim.
SORU: 13000 yıl önce gerçekleşen galaktik süper dalga Atlantis’te su baskınına neden olacak kadar güçlüydü peki Dünyanın çevresindeki plazma anomalisini ve perdeyi neden temizlemedi?
CEVAP: Çünkü o zamanlarda galaksinin bu bölgesindeki anomali o kadar büyüktü ki bu süper dalga bunu temizleyecek kadar güçlü değildi.
SORU: Etoburluk karantinadaki Dünyaya özgü bir anomali midir ya da evrensel besin zincirinde gerekli olan bir durum mudur?
CEVAP: Gelişmemiş gezegenlerdeki besin zincirinin bir parçasıdır, ancak dünyada arkonlar tarafından suistimal edilmiştir.
SORU: Fiziksel evrenin Kaynak ve Primer Anomalinin birlikte yaratımı olduğunu söylemiştiniz. 4. boyut da mı Kaynak ve Primer Anomalinin birlikte yaratımıdır?
CEVAP: Tüm evrenler bu şekildedir.
SORU: Bu fiziksel evrenin 13.7 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Primer anomali bu evrenden daha önce de var mıydı?
CEVAP: Primer anomai geçmiş evrenlerde de, geçmiş kozmik döngülerde de vardı. Ve her zaman için bir potansiyel olarak var olmuştur. Ve bu potansiyel Kaynak ve Primer Anomali potansiyeli arasındaki etkileşimler sırasında manifest olmuştur. Böylece evren, uzay-zaman sürekliliğine doğduğu sırada bu etkileşim nedeniyle potansiyel gerçeklik haline gelmiştir.
SORU: Zamanda yolculuk mümkünse ışık güçleri zamanda yolculuk yaparak neden karanlık güçlerin aktivitelerine müdahale etmediler?
CEVAP: Zamanda yolculuk çoğu insanın düşündüğü kadar kolay değildir. Zamanda yolculuk ancak aynı bilinç seviyesinde bir giriş ve çıkış noktası olduğunda mümkündür. Yani böyle bir yardım alabilmek için gezegen yüzeyinde bu yardımı alabilecek yeterli bilinç seviyesinde olan bir alıcıya ihtiyaç vardır. Evet, ışık güçleri müdahale etmektedir ancak bu yardım tek başına evrendeki karanlık problemini çözebilecek yeterlilikte değildir.
SORU: Işık güçlerinin teleportasyon teknolojileri var. Işık güçleri dünya çapında cintamani ağına cintamani taşı yerleştirmek için bu teknolojiyi kullanamıyorlar mı?
CEVAP: Yüzeydeki insanlığın kendi enerjilerini kullanarak bu taşları yerleştirmeleri gerekmektedir. Çünkü şifalandırdığımız şey insan bilincine bağlı olan primer anomalidir. Agartha grubu, Direniş Hareketi gibi ışık güçleri uzun zaman önce kendi cintamani ağlarını yaptılar ve onlar şu anda iyi durumdalar.
YORUM: Aynı zamanda kendi baskı ağımızı (compression network) kurmuş oluyoruz.
CEVAP: Tam anlamıyla olan şey budur.
SORU: Enkarnasyonumuzdan önce karanlık güçler ruh kontratlarımızı nerede ve nasıl imzalamamızı sağladılar?
CEVAP: Temel olarak ilk ruh kontratları bizler yıldız varlıkları olarak karantinadaki dünyaya girmeden önce imzalandı. Buraya giren herkes bir şekilde böyle bir kontrat imzalamıştır. Ve daha sonra da her enkarnasyondan önce başka bir kontrat daha imzalandı. Şunu anlamanız gerekmektedir ki bir kontrat imzalamak fiziksel plandaki bir kağıt parçasını imzalamak gibi değildir; bu daha çok herhangi bir şeye evet dediğiniz enerjetik bir anlaşmadır.
SORU: Nedensellik ve karma arasındaki fark nedir?
CEVAP: Nedensellik basitçe etki/tepki, sebep/sonuç yasasıdır, fizik yasasıdır. Fiziksel ya da daha yüksek planlarda belirli bir etki yarattığınızda bu durum belirli bir tepkiyi tetikleyecektir. Bu da fizik kuralıdır. Karma ise nedensellik gerçeğini başka bir şeye dönüştürmek isteyen bir ideolojidir, “şimdi olmakta olan şey senin geçmişteki eylemlerinin sonucudur” diyerek bir mazeret bulmaktır. Aslında gerçekte olan şey eylemlerin çoğunun kabal ve arkonlar tarafından dizayn edilmesidir.
SORU: I Ching’in kaynağı ve orijinal amacı nedir?
CEVAP: Sarı İmparator ve Thuban kültürü tarafından gezegene getirilmiş olan bilginin bir kısmıdır. I Ching’deki 64 kombinasyon DNA’nın kozmik kodlarının bölümleridir. Ve bu 64 kombinasyon evrende olmakta olan olayları tarif edebilir. 64 kombinasyonun permutasyonu ise evrensel bir kod, evrensel bir dildir.
SORU: Yükseliş grupları oluşturmalı mıyız?
CEVAP: Hayır, henüz değil. Bu, insanlar hazır olduğunda, enerjetik olarak durumlar hazır olduğunda yapılacak olan aşamadır. Doğru zamandan önce böyle bir grup oluşturulduğunda düzgün bir şekilde işlemeyecektir, çok fazla saldırı olacaktır ve çok fazla engel çıkacaktır. Her durumun uygun bir zamanlaması vardır. Hadise destek grupları oluşturulduktan sonra zamanı geldiğinde yükseliş gruplarının oluşturulması daha uygundur.
SORU: Larimar taşına ek olarak Atlantis uygarlığı ile uyumlu olan bir kristal çeşidi var mıdır?
CEVAP: Aquamarin Atlantis’in enerji imzasını içerir.
SORU: Yıldız tohumunun kökeni nedir?
CEVAP: Meleksi varlıklardır. Bizler meleksi varlıklar olarak başka yıldız sistemlerinden gelip bu gezegende enkarne olduk.
SORU: Hadise Destek Gruplarına ya da yükseliş meditasyonlarına katılan yıldız tohumu olmayan kişiler var mı?
CEVAP: Hayır.
SORU: Bu nedenle mi katılım fazla değil?
CEVAP: Evet, bu noktada uyanmış insan oranı henüz yüksek değil.
SORU: Bazı yıldız tohumlarının kendi yükselişleri ya da gezegenin yükselişi uğruna yalnız yaşamayı seçtikleri söyleniyor. Bununla hemfikir misiniz ya da bu yıldız tohumlarının kendi ruh eşleri ya da ruh ikizleri ile birleşmelerini engelleyen bir doğum öncesi programlama mıdır?
CEVAP: Bu yıldız tohumlarının ruh eşleri ya da ruh ikizleri ile birleşmelerini engelleyen bir programlamadır. Bu bir tercih de olabilir ancak çoğu durumda bu tercih olmayıp dizayn edilmiş bir durumdur.
SORU: Neden pek çok kanal bilgisinin kökeni doğudan değil de batıdan gelmektedir?
CEVAP: Çünkü şu andaki haliyle kanallık yapmak batının bir buluşudur, doğuda popüler değildir. Bunun çoğu da yeni çağ ağı içerisinde tanıtılmıştır ve bunların çok az bir kısmı özgündür.
SORU: Bir kanal mesajının pozitif bir ruhsal varlık tarafından verildiğini nasıl anlayabilirim?
CEVAP: Basitçe sezgilerinizi kullanarak. Pozitif ruhsal bir varlık sizi ilhamla dolduracaktır, bilinç durmunuzu asla düşürmeyecektir, durumunuzu daha iyiye götürecektir.
SORU: Işık güçlerinin Pandora operasyonunu başlatmalarının üzerinden 4 yıl geçti. Süreci hızlandırmak için daha fazla eterik özgürleşme meditasyonu mu yapmalıyız?
CEVAP: Aslında yapmamız gereken şey Pazar günleri meditasyon yapan insan sayısını arttırmaktır. Ancak gezegen yüzeyinde bunun mümkün kılınması için yeterince kooperasyon kurulamamaktadır. Bu nedenle Işık Güçleri şimdi daha uzun sürecek ancak daha güvenli olan B planını kullanmaktadırlar. Bu işin bu kadar uzun sürmesinin nedeni budur.
SORU: Hadiseden sonra ışık işçileri ya da yıldız tohumları yıldız gemilerinde ya da Galaktik Konfederasyonda çalışabilecekler mi?
CEVAP: Elbette, yeterince etkileşim olduğunda, belirli süreçlerden geçtikten sonra gemilerde yaşayıp çalışabileceklerdir.
SORU: Hadiseden sonra yüzey popülasyonu ileri teknolojilere ulaşabilecek mi?
CEVAP: İnsanlık henüz tüm teknolojiler için hazır değil. Bazı ırkların hayallerin bile ötesinde ileri teknolojileri bulunmaktadır. İnsanlık entegre olduğunda bir sonraki aşamaya geçilecektir. Ancak şunu söyeleyebilirim ki insanlığın deneyimleyeceği kuantum sıçrama muhteşem olacak. Ancak insanlığın tüm bu dönüşümlerden tam anlamıyla yararlanabilmesi için ruhsal büyümenin içsel sürecinden geçmesi gerekmektedir.
SORU: Çoğu ışık işçisi herhangi bir şifa tekniği öğrenmeyip Hadise sonrası şifa teknolojilerini beklemektedir. Bu konudaki yorumunuz nedir?
CEVAP: Herkesin şimdi anında yaşamasını güçlü bir şekilde öneriyorum. Eğer hadiseyi bekliyorsanız yaşamınız sıkıcı, sinir bozucu ve her an hadisenin olmasını beklemekle geçecektir. Eğer yaşamınızı şimdi anında yaşarsanız ve sürecin hızlanmasına aktif bir şekilde dahil olursanız yaşamınız dolu dolu ve çok ilginç hale gelecektir ve hadise gerçekleştiğinde daha hazır bir şekilde olacaksınız.
SORU: İleri şifa teknolojileri Hadiseden hemen sonra şifacıların yerini alacak mı?
CEVAP: Tam olarak değil. Çünkü şifa sürecinde her zaman insan unsuru mevcuttur. Şifacılar çok yardım edecektir. Hadise sonrasındaki haftalarda şifacılara çok ihtiyaç olacaktır.
SORU: Son durum nedir? Işık güçleri hala kırmızı alarmdalar mı?
CEVAP: Durum yavaş bir şekilde düzelmektedir ancak ışık güçleri hala kırmızı alarmdalar ve işler yavaş da olsa biraz daha iyiye gitmekte.
SORU: Gezegensel özgürleşmenin son aşamasındayız, insanlara cesaret vermek için söyleyebileceğiniz bir şey ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı?
CEVAP: Bir kaç şey söylemek isterim. Öncelikle herkesin vizyona tutunmasını ve yaratmak istediğiniz şeyi bilmenizi isterim. İkinci şey ise bir takım içerisinde kooperasyon kurmayı öğrenmeniz. Bu noktadaki en önemli iki anahtar faktör bunlardır.

read more

IŞIK GÜÇLERİ

IŞIK GÜÇLERİ

İleri ırklardan oluşan  Konfederasyon

Galaksideki evrimi gözetirler

Gezegene yardım etmek ve Gezegeni stabilize etmek için

Beşinci boyut ve Boyutsal Vorteksleri kullanırlar

Bizleri uyandırmak için ruhsal enerji gönderirler

Işık Güçleri Galaktik Işık Ağı yaratmayı ve Barış ve Uyum içinde yaşamayı seçerler

YÜZEYİN ALTINDA – Direniş Hareketi – Pek çok yıldız ırkından fiziksel özgürlük savaşçıları . Agarthalılar – bu durumun daha spiritüel yönünü temsil ederler – yüzey popülasyonunu etkilerler.

read more

TAM İFŞAAT OLAYI NEDİR?

TAM İFŞAAT OLAYI NEDİR?

Tam ifşaat olayı, dünyada yaşayanlara dünya dışı varlılarla ilgili en yüksek seviyeden ifşaatın yapılmasıdır. Bu ifşaat insanlıktan bugüne kadar saklanmış olan gerçek Galaktik Tarihin en ince detaylarına kadar ortaya çıkarılmasını içerir. Bu ifşaat Arkontik Aldatma Strajesininin versiyonu olan, Sümer-Mısır işgalinden beri insan popülasyonunu köleleştirmek için kullanılmış olan ana akım tarihsel  kayıtlarla manipüle edilmiş NAA (negative  alien agenda) bilgilerinin versiyonu olmayacaktır. İnsanlar  dünya dışı yaşamın, uzay araçlarının varlığı ve önceki dünya hükümetlerinin bu varlıklarla yapmış oldukları kooperatif anlaşmalarla ilgili haberdar edilecek olup negatif varlıklar, gizli uzay programları, insan ticareti, zihin kontrolü, transhümanizm, yapay zeka ajandaları, dünyada ve dünya dışında yapılan DNA ve genetik manipülasyonlar, dünyanın, insan kaynaklarının ve teknolojinin dünya dışı uygarlıklar ve yaşam formları tarafından nasıl bir değiş-tokuş/takas şeklinde ticarete alet edildiği konusunda da bilgilendirileceklerdir. TAM İFŞAAT OLAYI dünyadaki gücü suistimal etmiş olan güç elitlerinin ve negatif varlıkların ortaya çıkarılmasını ve insanlığa karşı işlemiş oldukları suçların telafisi için enerjetik dengenin restore edilmesini içermektedir.

read more

İFŞAAT SÜRECİ – 17 MAYIS 2017

İFŞAAT SÜRECİ – 17 MAYIS 2017

Güneş sistemimizde çok büyük değişiklikler olmaktadır. Çok sayıda pozitif kozmik ırka ait büyük ana gemilerden oluşan filolar tam ifşaat sürecini desteklemek için Güneş Sistemimizdeki önemli rezonans noktalarındaki yerlerini almış durumdalar.

Bu gemilerden bazıları kendi ekibimizin StratoProbe 5 ile yüzeyden 17 km yukarda çekmiş olduğu fotolarda görülebilir.
26 000 yıldan beri ilk defa Kimera grubu Dünya gezegenindeki karantina durumunun stabilitesinden endişe duymaya başlamıştır. Bu nedenle Hava Kuvvetleri Uzay Komutasındaki savunmalarını güçlendirmektedir.

read more

ŞUBAT 2017 AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI MEDİTASYONU

ŞUBAT 2017 AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI MEDİTASYONU

YARI GÖLGELİ (PENUMBRAL) AY TUTULMASI TÜRKİYE SAATİ İLE 11 ŞUBAT — 3:44 (gece sabaha doğru)

HALKALI (ANÜLER) GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE SAATİ İLE 26 ŞUBAT — 17:44

1- Bilincinizi sakin bir hale getirmek için kendi tekniğinizi kullanın.
2- Bu meditasyonu toplet bombalarını etkisizleştirmek için çalışan Işık Güçlerine yardımcı olacak çok boyutlu bir köprü yaratmak için kullanma niyetinizi belirtin.
3- Dünyanın merkezine doğru saat yönünde dönen bir Mor Alev sütununu görselleyin. Dünyanın merkezinden yukarı doğru çıkan saat yönünün tersine dönen başka bir Mor Alev sütununu görselleyin. Bu ışık sütunlarını birkaç dakika boyunca aktif olarak görselleyin.
4- Şimdi gökkuşağı renklerinde bir Tanrıça vorteksi görselleyin. Bu vorteksin tüm Dünyaya daha sonra tüm Galaksiye doğru tüm karanlık ve anomaliyi ortadan kaldırarak, kalan tüm toplet bombalarını temizleyen Işık Güçlerine yardım ederek genişlediğini görselleyin.
5- Ellerinizi başınızın üzerine kaldırarak saat yönünde dönmeye başlayın.
6- Bunu yaparken iiiiiiiii sesini çıkarın. Bu ses tüm bedeninizde titreşir. Bu sesi çıkarırken bir yandan bedeninizin parlak bir ışık sütununa dönüştüğünü imgeleyin. Bu ışık sütununda gökkuşağının renklerinde milyonlarca yıldızın yayıldığını görselleyin.
7- iiiiiiiiiii mantrasını söyleyerek dönmeye devam edin. Birkaç dakika sonra ellerinizi aşağı bedeninizin yanına indirin ve bu şekilde saat yönünde dönmeye devam edin.
8- eeeeeaaaaaaaaaa mantrasını söyleyerek dönmeye devam edin. Böylece bu ses tüm bedeninizde titreşir. Bunu yaparken bir yandan da kalbinizden tüm gezegene doğru yayılan gökkuşağı vorteksinden oluşan bir ışık görselleyin. Ruhsal rehberlerinizi, Yükselmiş üstadları, Pleiadeslileri, melekleri, ikiz ruhunuzu, ruh eşinizi, ruh ailelerinizi ve diğer Işık varlıklarını çağırabilirsiniz.
9- Bir süreliğine daha eeeeaaa mantrasını söyleyerek dönmeye ve çağırmış olduğunuz tüm bu ışık varlıklarıyla birlikte kalmaya devam edebilirsiniz.
10- Tüm toplet bombalarının sonunda ortadan kaldırıldığını, Hadisenin başladığını ve bu güzel gezegenimiz Dünyanın nihayet özgürleştiğini görselleyin.

read more

YENİ ATLANTİS

YENİ ATLANTİS

Yeni Atlantis, gezegen yüzeyindeki Baskı yolu ile Özgürleşmeyi (compression breakthrough) destekleyecek olan enerji ağının ve Hadiseden sonra oluşacak olan Yeni Toplumun kod adıdır.

Eski Atlantis’te, kutup kaymasının gerçekleştiği 75 000 yıldan daha da önceki dönemlerde ekvatorun pozisyonu farklıydı ve dolayısıyla tüm gezegenin enerji ağı da farklıydı.

75 000 yıl ve daha da önceki dönemlerde gezegen çevresindeki enerji ağı tamdı, Yükselmiş varlıkların ve ekvator çevresinde konumlanmış olan pek çok kutsal tapınağın kontrolü altındaydı. Eski Atlantis dönemindeki ekvator çizgisini resimde görebilirsiniz.
Şu andaki pek çok enerji vorteksinin hala eski Atlantis ekvatorunun çevresinde konumlanmış olması da ilginçtir.

read more

İNSANLARIN GERÇEĞİ GÖRMELERİNİ ENGELLEYEN 9 PERDE

Kendini gerçeği bulmaya adamış olan herhangi biri özellikle fraktal geometride yer alan 1 ila 9 sayılarının matematiksel yapıları ve inanılmaz simetrileriyle karşılaşınca önünde sonunda şaşırmaya başlar. En temel bir örnek verecek olursak şu aşağıda yer alan dokuz eşitliğe bir bakın:

(1 x 8) + 1= 9

(12 x 8) + 2 = 98

(123 x 8) + 3 = 987

(1234 x 8) + 4 = 9876

(12345 x 8) + 5 = 98765

(123456 x 8) + 6 = 987654

(1234567 x 8) + 7 = 9876543

(12345678 x 8) + 8 = 98765432

(123456789 x 8) + 9 = 987654321

read more