Untwine: Shamballah’ın tam olarak ne ifade ettiğini açıklayabilir misiniz?
Cobra: Shamballah, 25.000 yıl önce dünya gezegeni karantinaya alındığında, gezegen yüzeyinden uzaklaştığından ışık güçlerinin, son 25000 yıldır demirlendiği ve toprağa bağlandığı yeraltı ışık krallığı için kullanılan bir isim.
U: Tamam. Ayrıca yüzeydeki eterik ve astral düzlemdeki şehirlere de işaret ediyor mu?
C: Elbette, tüm yeraltı Işık şehirleri de eterik ve astral muadillerine sahiptir ve bu şehirlerin bazıları da Dünya yüzeyinin üstünde, yüksek stratosferdedir.
U: Dünyanın kralı hakkındaki hikayelerden bahseder misiniz, ne anlama gelirler?
C: Dünyanın kralı, milyonlarca yıldır bu gezegenin gelişimine rehberlik eden ve çok eski zamanlarda aydınlanmış olan bilge bir varlıktır ve aslında varlık, mekan ve zamanın yanılsamalarının ötesine geçmek için yükselmiştir. Bu uzay ve zaman boyutunun ötesine geçerek, aslında aydınlanmış bir varlıktır.
U: Tamam. O halde hala bu anda gezegende bulunuyor mu?
C: Şu anda gezegende bulunmuyor, ancak bilinçliliği şu anda gezegene odaklanmış durumda.
U: Kok hücrelerinin oluştuğu sırt altındaki enerji merkezinden bahseder misiniz, neye işaret eder?
C: Bu enerji merkezi aslında DNA gizemlerini çözmenin anahtarlarından biridir. Ayrıca, DNA’nın kendisi üzerinde çok fazla dikkat olduğunu söylemek isterim; daha da önemlisi, özellikle eterik beden üzerinde daha yüksek boyutların bir mavikopyası vardır, bu daha sonra fiziksel DNA da kendini gösterecek ve bu enerji merkezi, enerji akışını düzenlemek ile ilgili olan enerji merkezidir.
U: Söylediğiniz gibi zıt kutuplar ve andromeda galaksileri vardır ve merkezi güneş dev bir tanrıdır, bu andromeda’nın merkezi güneşinin dev bir tanrı olduğu anlamına mı geliyor?
C: Ben bu şekilde basitleştireceğim, bu boyutlardaki zıt kutuplar erkekler ve kadınlar gibi zıtlık anlamında değil, daha çok manyetik kutuplar gibi + – şeklinde düşünülebilir.
U: Yani erkek ve dışı enerjilerle hiçbir ilginiz yok mu?
C: Bu seviyede eril ve dışı enerjiler biraz farklıdır; Bu nedenle, merkezi bir güneş tanrı ve diğer merkezi güneş tanrıça olarak çağırmak çok sınırlı bir yorumdur.
U: Yani, erkeksi ve dışıl entegre midir?
C: Bu düzlemdeki olayları açıklamak, insanı kelimelerle tanımlamak kolay değildir; ancak kutupluluğa mümkün olan en iyi yaklaşım, + ve – yi manyetik ve elektrikli alanlar daki tnimlamak ile olacaktır, ancak bu bile, bu yaratılış seviyelerind çok kaba bir yorum olacaktır.
U: Evrenin daha önceki versiyonlarında da, şu andaki bizdeki karanlığa benzer bir anormallik var mıydı?
C: Evet, bu anomalının çeşitli versiyonları vardı, fakat bu kozmik döngüden önce bütünüyle olarak ortaya çıkmadı.
U: Peki şimdi tam olarak bütünüyle ortaya çıktığına göre, bu tamamen çözülecek anlamına mı geliyor?
C: Evet, tamamen ortaya çıktığına göre tamamen çözülmecek.
U: Evrim yolunda hayvandan insana evrimleşen, sonra yükselerek ve daha sonra da evrimine devam ederek bir gezegen haline dönüşmüş gezegenler var mı?
C: Öyle olduğunu söyleyemem, en yüksek derece evrimleşmiş canlılar hiçbir zaman hayvan evrimine gitmedi, ulaştıkları en düşük nokta insan tecrübesiydi. Aslında evrimde iki önemli ana akım var: biri doğrudan maddeden geliyor ve maden/mineral, bitki, hayvan ve insan krallığı ile ruh haline yükseliyor ve diğer evrim akımı da; ruhtan aşağıya iniyor, aşağı doğru inerek insan tecrübesine doğru ilerliyor..Sonra yukarıya doğru yükseliyor. Yani birbirini tamamlayan iki farklı evrim akışı var.
U: Evrimde, Yükselişten sonraki adım nedir?
C: Yükseliş gerçekte, geri dönen yuvaya yolculuğun ve Bir’lige dönüşün başlangıcıdır ve Mutlak olan ile entegrasyona kadar devam eden süreçtir.
U: Evrende her çeşit hayvan başlı varlıklar var mı?
C: Hayvana başlı varlıkların çoğu, işgal altındaki gezegenler üzerindeki genetik deneylerin sonucuydu.
U: OK, aslan başlı varlıklar da mı mesela?
C: Hepsi değil, çoğunluğu.
U: Ağaç veya bitki insan varlığı var mı?
C: Bu şeyler Atlantis’te de denendi, ancak çok başarılı değildi, nadirdi ve bunlar özgürleşmiş evrende tam olarak desteklenmiyordu.
U: Baphomet’in asıl anlamı nedir, keçi başlı varlık?
C: Bu, Kabal tarafından manipüle edilmiş çok eski bir arketip olduğu söylenebilir.. pek i arketip vardır ; capricorn arketipi, çok eski tanrı ve tanrıçaların arketipleri gibi ve bunlar bu sembolün içine katılarak Kabal okultistleri tarafından özellikle son birkaç yüzyıldır kötü amaçla kullanılmışlardır.
U: Bu sembolü ilk kim yarattı?
C: Bu, yaratılan bir sembol değil, farklı antik sembollerin birleşmesidir ve bu birleşme, bu sembollerin ardındaki enerjiyi kötüye kullanmak için Kaball tarafından yapıldı.
U: Bu sembol ışık için de kullanılabilir mi?
C: Olabilir, ama onunla ilişkili çok fazla negatif enerji olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle bu enerjiyi arındırmak iyidir ve kullanabileceğimiz, daha nötr olan, anlam taşımayan pek çok başka semboller vardır.
U: Tamam. Kalı kim?
C: Kalı eski bir tanrıçadır, o bir Işık varlıktı ve amacı, zamanı geçmiş formların dönüştürülmesi ve şekillerin serbest bırakılması di.
U: Karantina altındaki dünya gezegeninde Perilerin durumundan bahseder misiniz?
C: Özellikle 1996’daki archon istilasından sonra, Periler ve Işığın tüm diğer Elemental Varlıkları için iyi olmadı, çünkü eterik atmosfer, çok yüksek miktarda radyoaktivite ile çok zehirlendi ve skalar cihazlardan yayılan aşırı düşük frekanslı radyasyonun bozulmuş harmonikleri sonucunda çok zor zamanlar yaşadılar, var olmaları çok güç hale geldi. Bu tür kirliliklerin en az olduğu yerleri aradılar, böylece artık onları kentsel yerlerde görmemiz çok zor.
U: Karantina altındaki gezegenimizde unicorn lar, tek boynuzlu atlar var mıydı?
C: Evet ama nadirdi, aslında varlardı ve bulunmaları pek kolay değil.
U: Çoğunlukla eterik ve astral level dalar değil mi?
C: Genellikle daha üst seviyelerde, evet.
U: Doğrusal zaman ve spiral zaman arasındaki farkı açıklayabilir misiniz?
C: Temel olarak zaman akışının bir algısıdır. Zaman akışı fiziksel realitedir, bunun nasıl algıladığımız bilinci seviyemize bağlıdır. Doğrusal zaman, zihin filtresiyle takvimi kullanarak algıladığımız zamandır. Spiral zaman, doğal çevrimlerle gerçekte bağlantılı olan zamandır ve doğal çevrimlerle bağlantılı olduğumuz zaman, spiral evrime yaklaşan bu döngüleri görebilir ve hissedebilir, deneyimleyebiliriz.
U: Yanıbu, karanlık güçlerin doğrusal zaman güçlendirerek zamanı manipüle etmelerinin bir yolu mu?
C: Belli bir dereceye kadar evet, fakat bu onların gayretlerinin odak noktası değildi.
U: Zamanı nasıl manipüle ettiklerine dair diğer yolları açıklayabilir misiniz?
C: İnsanların korktuğu ölçüde zamanı manipüle etmiyorlardı, çünkü kolay değil. Zaman yolculuğu hakkında söylenecek çok şey var ve bu söyleneceklerin çoğu gerçekliğe dayanmıyor. Gelecekten bir şey almak çok çok zordur. Çünkü gelecekten bir şeyler alabilmek isteyen herkes, doğru bilince sahip olması gerekir. Bu yüzden Kabal, gelecek zaman çizelgeleriyle bağlantı kuramadı, insanlar ne derse desin onlar bunu başaramadılar.
U: Birkaç yıl önce, zaman çizelgeleri hakkında bir proje üzerinde çalıştığınızı söylemiştiniz, onun hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz?
C: Şu an çok şey söylemiyordum ama evet, zaman çizelgelerinde çalıştık, geçmiş zaman çizgilerini iyileştirdik ve gelecek zaman çizelgelerini açtığımız projeler var, ancak belki de bunun hakkında ayrıntılı olarak konuşmak biraz erken.
U: Işık varlıkları için zaman yolculuğu mümkün müdür?
C: İnsanların anlayacağı şekilde değil. Yine bu konunun aşırı abartılmış olduğunu ve insanların sandığı kadar basit olmadığını söyleyebilirim.
U: Phoenix ışıkları olayından, orada neler olduğunu konuşabilir misin?
C: Bu, dünyadışı varlıkların gemilerini görüntülerinden biriydi, pek çok başka görümler de olmuştu. Işık güçleri ve farklı medeniyetler varlıklarının bir kısmının görülebilmesine izin veren matriste çatlaklar olmuştu diyebilirim.
U: Zihinsel düzlemin üstündeki düzlemlerde, kutsal geometriye ve şekle temelli hayatlar var mı?
C: Zihinsel düzlemin üstündeki düzlemde yaşam kutsal geometriye dayanmaz, sevginin ve ışığın akışkan desenlerine dayanır.
U: Eterik, astral ve zihinsel bedenler de Fiziksel beden gibi olur mu?
C: Evet elbette.
U: Tamam, o zaman bu düzlemlerde olduğunuzde, bilinciniz daha yüksek seviyelere mi gidecek?
C: Evet, o zaman, orada zaman geçirecek kadar evrimleşmiş iseniz, bilinciniz daha yüksek zihinsel düzleme gider ve çoğu durumda, tekrar bu gezegene enkarne olarak geri dönersiniz.
U: Düşünce biçimlerimizin veya duygularımızın kendi varlıkları haline gelebileceği doğru mu?
C: Aslında, oluşan duygusal durumlarımızın yapı taşları olan elemental varlıklar vardır. Öfke enerjisi hissediyorsanız mesela, öfke belirli bir titreşimsel frekansa sahiptir ve bunu taşıyan da kendi yaşam formu olan belirli bir elemental bir varlıktır.
U: Mavi ve kırmızı renkler genellikle eril ve dışıl simgelemek için kullanılır ve bu iki renk birleşimi mor olur. Mor ayrıca, eril ve dışıl kundalını’nın birleştiği taç çakranın rengidir, bu yüzden mi mor alevi çok güçlüdür?
C: Bu, mor alevle ilgili değildir, mor alev, dönüşümün rengidir ve mor alev kullanarak, aslında belirli bir başmelek varlığını davet ediyoruz, ki O Zadkiel’dir ve bu başmeleğin enerjisi, tüm güncel olmayan formları ve ilk anomalının bir bölümünü de dönüştürür.
U: İŞ:İŞ Portalı ile ilgili yazınızda, Isiş ismini yazdığında, ortada iki nokta ile yazdınız, iki noktanın anlamını açıklayabilir misiniz?
C: Hayır
U: archonları tutuklamak için tam olarak ne tür bir çalışma ve hangi ışık varlıkları olduğunu açıklayabilir misiniz?
C: Bu çalışma, pek çok farklı ışık kuvvetlerini içeriyor. Eğer gezegenin yüzeyinde olanlar hakkında konuşuyorsanız, bu çoğunlukla direniş hareketi tarafından yapılır.
U: Peki Eterik düzlemde ?
C: Eterik düzlemde, bu işlemleri gerçekleştiren başka galaktık ışık güçleri var. Ancak fazla archon kalmadığını söyleyebilirim, gezegende bırakılanlar çoğunlukla jesuit ve diğer organizasyonlara sızmış durumdalar ve Hadiseye kadar gezegende kalacakların çoğu Hadise zamanında tutuklanacaklar.
U: Peki Chimera, onları kim tutuklayacak?
C: Aynı, fiziksel olanlar Direniş Hareketi tarafından tutuklanarak gezegenden çıkarılıyor, eterik ve plazma düzleminde olanlar galaktık kuvvetler tarafından uzaklaştırılıyor.
U: Yıldız sırasını moldavit kadehine kim kazdı?
C: Bu, milyonlarca ama milyonlarca yıl önce merkezi uygarlığın verdiği talimatlar üzerine galaktık konfederasyon tarafından yaratıldı.
U: Lybian tektit in amacı nedir?
C: Lybian tektitin amacı aslında Orion’un karanlığını dönüştürmektir, bu nedenle Orion ların geçmiş enkarnasyonlarının enerjisiyle etkileşime giren çok güçlü bir şifa taşıdır, onların enerji alanları içerisinde bu enerjiyi içten içe aktarabilir ve dönüştürebilir.
U: Çinta mani taşı Sırıus üzerinde nasıl oluşturuldu ve onu buraya getiren özel bir olay var mıydı?
C: Evet aslında aslında Sırıus yıldız sisteminde, patlayan bir açık mavi renkte bir gezegen vardı ve o gezegenden yayılan parçalar her yöne doğru giderken milyonlarca yıl önce bunun küçük bir kısmı da Dünya gezegenine vardı. O zamanlarda bu parçalar, Dünya üzerindeki Işık kuvvetleri tarafından toplanmış ve Agatha ağında tutulmuştur ve bunun bir kısmı, Hadiseye yardımcı olmak için, özellikle şu anda bu insanlığa verilmiştir.
U: 8 milyon yıl önce kopmuş ve durumsallığa dalmış olan başmelekler ne zaman deliye dönüşmeye (yüksek bilinç seviyesinden düşmeye) başladılar, nasıl başladı, ilk hareketleri neydi?
C: Çok hızlı oldu, çünkü onları etraflarındaki uzay-zaman sürekliliğini çarpıtıp çok güçlü elektromanyetik alanlara maruz bırakan cihazları yaratmışlardı ve bu olur olmaz , bu varlıklarda çok güçlü bir travma yarattı ve Travma o kadar güçlüydü ki, ruhları ile bağlantılarını kaybettiler, çok hızlı bir mutasyon oldu ve bu o kadar hızlı bir süreçti ki ,kimse bunu öngöremedi veya önleyemedi.
U: Tamam. Yani hemen diğer varlıklara saldırmaya başladılar mı?
C: Evet, tam olarak öyle.
U: Karantina başında yaşam nasıldı, aş devri gibi miydi?
C: Yüzeyin büyük çoğunluğu taş devri evresindeydi, taş devri toplulukları ile Atlantis uygarlığının oldukça gelişmiş izole adaları karışımıydı ve birbirleriyle fazla etkileşim halinde değildiler.
U: Peki bu son derece gelişmiş medeniyet, ne kadar süre varoluşlarını devam ettirdiler?
C: Atlantis’in sonundaki Tufan a kadar 12 veya 13000 yıl sürdü.
U: İstenmeyen olumsuz duyguların ve düşüncelerin sağlıklı bir şekilde nasıl çözüleceği hakkında herhangi bir görüşünüz var mı?
C: Kullanabileceğiniz pek çok teknik var; özellikle ruhsal çevrelerde, insanlara birikmiş duygusal ve zihinsel gerginlikleri serbest bırakmada yardımcı olabilecek çeşitli teknikler var. Çok sağlıklı ve yararlı olan bir diğer şey, şu unsurudur ve doğanın kendisi bunun çoğunu emebilir. Ve diğer unsur, sağlıklı iletişim, ki bu bazen, her zaman değil, bu duyguları çözebilir. Temelde tüm bu duygular ve düşünceler implantlardan kaynaklanır. Ve implantlar çözülmeye başlandığında, bu duygu ve düşünceleri parçalamak ve dönüştürmek daha kolay olacaktır.
U: Evrenin herhangi bir yerinde havaya uçurulmuş bir strangelet bomba var mı?
C: Evet, kontrollü bir şekilde ışık kuvvetleri tarafından.
U: Araştırma amaçlı kendileri mi yaptılar ?
C: Kontrollü bir laboratuvar ortamında, absorbe etmek ve dönüştürerek teknoloji geliştirmeleri için yaptılar.
U: Gördüğüm kadarıyla, yanan adam festivallerinde, siteleri yapılandırma biçiminde bir çok kutsal geometri var. Bunların ve yaptıkları ritüellerde yaktıkları insan figürü amacı nedir?
C: Yanan adam festivalleri ilginç bir ışık ve karanlık karışımıdır. Festivalin kendisinin organizasyonunda güçlü ışık ve güçlü karanlık gruplaşmalar var bunları temsil eden varlıklar da var. Dolayısıyla bu olay, doğru yola girildiğinde ışık için büyük bir potansiyele sahiptir. Bunun diğer yönü, yüzey nüfusu henüz böyle bir şey için tamamen hazır değil.
U: Dünyadaki en önemli Tanrıça girdaplarından bazılarını yazar mısınız?
C: En önemli Tanrıça girdapları, bir numaralı vorteksin Suriye’de olduğunu söyleyebilirim, daha sonra Girit’te, Yunanistan’da, Mısır’da, İrlanda’da, Ukrayna’da, Karayıpler’de çok güçlü girdaplarınız var. Dünyada birçok yerde var. Avustralya’da, Tahiti adalarında, her yerde onlara sahipsiniz.
U: Peki Tanrı vorteksleri, en büyük olanlar?
C: En büyük Tanrı vorteksleri, eril girdaplar, birçok durumda, kutsal dağlarda; Shasta Dağı, Fuji Dağı, Kılash Dağları gibi. Stonehenge gibi diğer önemli Tanrı girdapları, Piramitler ve bazıları da gezegendeki büyük şehirlerde var.
U: Daha Önce karantinaya basladiğından beri neredeyse hiç kimsenin girmediğini söylemiştiniz, o halde indigo ve kristal çocuk hikayeleri için ne söyleyebilirsiniz?
C: Çok çok çok azı bunların gerçek hikayeler, çoğu yeni çağ uydurmaları.
U: Dünyaya 1000 ışık yılı yarıçapındaki tek yıldız sistemi olup da 1996’da işgal edilemeyen Sırıus’u bu kadar güçlü kılan şey neydi ?
C: Sırıus yıldız sistemi doğrudan galaktık merkezi güneşe giden çok güçlü bir portaldır ve ışık kuvvetleri, Dünya gezegenine akışı kolaylaştıran bu yıldız portalını korumak için enerjilerini burada toplamayı seçmişlerdir. Çünkü, Sırıus yıldız sisteminin Dünya’ya yakın olması ve galaktık merkezi enerjinin varlığını Dünya’ya yakın bir yerde güçlü bir şekilde taşıması sebebiyle, güneş sistemini ve özellikle Dünyayı 1996’dan itibaren maksimum düzeyde koruyabilecekleri yer olduğundandır.
U: Bu gezegende serbest enerji cihazlarının neden iyi çalışmadığının nedenlerinden birisi, gezegendeki olumsuz enerji midir?
C: Birçok serbest enerji cihazı çok iyi çalışıyor, ancak çok iyi çalışanlar genellikle kaçırılıyor ve Kabal tarafından sabotaj ediliyorlar..
U: Tamam, bu gezegendeki olumsuz enerjinin onunla hiçbir ilgisi yok.
C: Hayır. Burada, birincil anomalı ne olursa olsun, çok basit fizik ilkeleri vardır. Ve bu cihazlar çok iyi çalışıyor ancak elbette ki Kabal onu sevmiyor ve onları yakalıyor ya da bastırıyor ya da yok ediyorlar.
U: Bugüne kadar hayatta kalmış olan gizli Cathar localarının rolü nedir?
C: Cathar grubu, yıldızın iç kardeşliğinin bir dış ifadesidir; çeşitli katar gruplarında, gezegendeki jizvit istilalarına karşı ışığı tutmak için enkarne olan birçok Işık varlığı var.
U: İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkan bazı avrupa direniş grupları savaş sonrasında varlığını sürdürüyor mu?
C: Bu grupların çoğu eritildi ve dağıtıldı, bazıları sınırlı bir formda kaldı ve ortada görünmemeye çalıştı ve bazıları son birkaç yılda tekrar bir araya gelerek çeşitli olumlu gruplar ile bağlantıya geçti; templar grupları ve gezegenin kurtuluşu için çalışan diğerleriyle bağlantı kurdu.
U: Bir insan, yükselmeden önce aynı anda farklı bedenlerde enkarne olabilir mi?
C: Yükselişten önceki an’da yalnızca bir vücutta da olabilirsiniz. Tabii ki bu bedeni terk edip bir başkasını da girebilir ve sonra tekrar değiştirebilirsiniz, bu mümkün, ancak belli bir an içinde yalnızca bir vücutta bulunabilirsiniz.
U: Nüfusun bir kısmı Hadiseden sonra şiddet göstermeye başlarsa, ışık kuvvetlerinin planı nedir?
C: Hadiseden sonra böyle bir durum gerçekleşirse, elbette direniş hareketi , pozitif askeri kuvvetler ve lokal polis ile birlikte durumu sakinleştirecektir. Bu önemli bir sorun değil.
U: Paskalya Adası’ndaki heykellerin ardındaki hikaye nedir?
C: Bu heykeller, bin yıllar önce adada yaşamış olan eski bir dev kavimin kalıntıları.
U: Neden ekin çemberleri-crop cirçles sadece birkaç ülkede, özellikle İngiltere’de görünüyor?
C: Çünkü bu ekin çemberlerinin ortaya çıkması için açılan portallar var, İngiltere’de güçlü Pleiades portalları var ve Pleiadian gemileri bu portallardan içeri girip crop cirçles ları yapıyor ve sonra kayboluyor.
U: Başlangıçta Sfenksi kim inşa etti?
C: Sfenks, yaklaşık 16000 yıl önce Mısır ‘in pozitif gizem okulu tarafından inşa edildi.
U: Haftalık meditasyonu yapan tüm insanlar aynı yerde fiziksel olarak toplansaydı kritik kütle daha düşük olur muydu?
C: Lokasyonun kendisi önemli değil, önemli olan şey, insanın fiziksel olarak meditasyon yapması. Kritik kütle belirlenmiş olup henüz ulaşılamamıştır.
U: Dou Mu yükseldi mi?
C: Dou Mu yükselmedi, ancak özgürleştirilmiş evrenden geliyor, bu yüzden yeterince saf, kişisel tıkanıklığı ya da herhangi bir kişisel anormalliği yok ve tamamen Kaynağa bağlı.
U: Pineal bezini açık tutmak için neden lazer teknolojisine neden ihtiyaç duyuyor, bu gezegendeki anomaliden dolayı mı ?
C: Bu gezegendeki anomalı nedeniyle ve gezegen yüzeyindeki titreşim frekansındaki büyük potansiyel değişiminden dolayı ve de nereden geldiğiyle ilgili olarak. Sanki, eğer okyanusun dibine dalacaksan, hayatta kalabilmek için bir şeye ihtiyacın var gibi.
U: Dünyadaki her şeyi uzaktan görebiliyor mu?
C: Çok şeyleri uzaktan görebiliyor, ancak her şeyi değil, çünkü onun için bile bazı şeyler erişilmez sınıfındadır. Dünya çok garip bir gezegendir. Birçok sır barındırıyor.

Çeviren:Dilek Akman Çimentepe

Kaynak: http://recreatingbalance1.blogspot.com.tr/2015/06/cobra-interview-7th-june-2015.html

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz