Şu an en uygun zamansal gerçekliği elde etmek için yaratıcı bilincimizi nasıl odaklayacağımızı öğrenmemiz bizim için daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çok uzun süre negatif kuvvetler eş yaratıcı süper bilincimizi bize karşı kullandı. Bir çoğumuz dünyanın dört bir yanında ortak yaratıcılık yeteneklerini öğrendi ve bu yetenekleri ve niyetlerini insanlık için olumlu bir geleceğe odaklıyorlar.
21 Ağustos günü, 11: 11 AM Pasifik Günışığı Saati’nde güneş tutulması sırasında (Türkiye saatiyle 21.11), dünyanın dört bir yanındaki ışık işçileri, barış ve insanlık özgürlüğü için bir grup meditasyonunda birleşecekler. Shasta Dağından şahsen veya uzaktan bu meditasyona katılmaya davet edildiniz.. Lütfen eclipseofdisclosure.com adresindeki ayrıntılara bakın. Meditatif yeteneklerinizi ve ortak yaratıcı süper-bilinçliliğinizin etkinliğini arttırmak için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları http://www.cosmiccocreation.com adresinde bulabilirsiniz.

Lynn – Bugün prepareforchange.net ,stillnessinthestorm.com ,spherebeingalliance.com ve  2012Portal.Blogspot.com için bir ilk yaratıyoruz. Gerçeği topluma yaymak için bugün dört web sitesi temsil edilmektedir. Tek başımıza yapabileceğimizden daha büyük bir şey yaratmak için birleşik bir çaba içerisinde güçlerimizi birleştiriyoruz. Hepimizin birleşmesi için zaman geldi. Bu yüzden bugünkü röportaj  Değişime Hazırlanın’dan Lynn ve Fırtınadaki Sukünetten Justin Deschamps tarafından yapılacaktır. Misafirlerimiz 2012Portal.Blogspot.com‘dan Cobra ve Küresel İttifaktan Corey Goode’dir. Umarız bu canlı bilgi değişiminden hoşnut kalırsınız. Amacımız basit. Gerçek ve yalanı ayırt  etmeyi biraz daha kolaylaştıracak bilgileri paylaşma umudundayız. Topluluğumuzda birlik kurmayı hedefliyoruz.
Justin – Bu röportaj sırasında odaklanacağımız sorular hem Corey hem de Cobra’nın kendilerine göre en iyi cevap verebileceği sorular olacaktır. Diğer sorular olması ihtimal gelecek röportajlar  için ayrılmıştır. Cobra ve Corey tarafından sağlanan öyküler ve ifadelerde farklılıklar olmakla birlikte, biz birlik, arkadaşlık ve ortak zemin oluşturmaya hizmet eden sorular üzerine yoğunlaşacağız. Onların ifadelerinde farklılıklara ilişkin sorular, önemli olsalar bile, birlik için sağlam bir temel oluşturulduktan sonra gerçekleşecek gelecekteki olası görüşmelere ertelendi.
Lynn – Cobra ve Corey Goode hoş geldiniz.
Justin – Tamam, hemen ilk soruyla başlıyorum.
Justin – Birleşik bir meditasyon ifadesinin katılımı arttırabilmek için birden çok gruba uygulanabileceği bir yol var mı? Bu soruyu Cobra’ya yönlendirelim.
Cobra – Tamam, birleşik bir meditasyon fikri aslında Işık Kuvvetleri’nin bana ilettiği şeyin temelini oluşturuyor. Farklı grupları en etkili şekilde birleştiren ve aynı zamanda gezegensel  çaptaki bir kurtuluşa en yüksek şekilde olumlu etkiye sahip olabilecek temel tema budur. Anlamamız gereken şu, eğer bu süreçte çok etkili olmak istiyorsanız, tüm grupların aynı meditasyonu aynı anda yapması gerekir.
Ne tür bir meditasyon olduğu o kadar önemli değil. Çok güçlü, odaklanmış bir lazer ışını, senkronize edilmiş olay olması önemlidir. . . İnanç sistemlerinden bağımsız olarak, ideolojisinden bağımsız olarak çeşitli grupları içerebilir. Sahip olmanız gereken tek şey, birleşmek için ve gezegensel kurtuluşa yardımcı olmak için kişileri motive etmektir . Bu nedenle, bu meditasyonu ifade ederken kelimeler dikkatle seçilmelidir.
Benim önerim, birleşelim ki, benim bir fikrim olsun, Değişime Hazırlanın’ın bir fikri olsun,  ve Corey’in bir fikri olsun. Ve benim önerim bu üç farklı fikir arasında görüş birliğine varmamız. – belki de Justin’e göndeririz, sonra Justin bu üç grubun yönetimini yapabilir. Bir kaç gün içinde yapılabilecek bir uzlaşma sağlandıktan sonra, diğer gruplar bize katılabilir ve kendi videolarını oluşturabilirler. Kendi ağları için, Facebook’tan veya herhangi bir platformadan istedikleri videoyu hazırlarlar, çünkü bu bizi birleştirmek için gerçekten çok güçlü bir fırsattır, çünkü bizim birleşik bilincimiz Gezegenin Atılımı, İfşaat, Hadise, veya bu Atılıma ne isim vermek istiyorsak, en gerekli olan şeydir. Atılım herkesin istediği ve hepimizin ihtiyacı olduğu şeydir.
Justin – Çok iyi cevap. Teşekkürler Cobra.
Corey – Sanırım, değişik ideolojilere inanan insanların üzerinde anlaşabileceği ortak bir konu oluşturabiliriz. Çoğunlukla aranan şey, nüfusun mümkün olduğunca büyük bir bölümünden bir Sonsuz Yaratıcı’ya sesleniş olduğunu düşünüyorum. Şimdi,. .. ideolojiyi bir problem olarak görmüyorum. Bence bunu daha kapsayıcı olarak sözlere dökebiliriz, ancak aynı sonuç üzerinde yoğunlaşmamız çok önemlidir.
Justin – Tamam, takip sorusu: Cobra, bu Direniş Hareketi, Corey ve ilgili tüm taraflar tarafından üzerinde anlaşmaya varılabilecek bir şey mi?
Cobra – Evet, tam da bunu önerdim. Benim var. . ben kendi teklifimi hazırlayabilirim, Prepare for Change tekliflerini sunar ve muhtemelen Corey de bunun hakkında bir şeyler söylecektir. Dolayısıyla, birkaç gün içinde, üçümüz kolayca koordine edebilir ve sonra bununla ilgili ortak bir açıklama yapabiliriz. Ve bu çok güçlü olabilir, çünkü gösterecektir. . . Bu koordinasyon ve iletişimin mümkün olduğunu ve yapılabileceiğini başkalarına gösterecek bir örnek olacaktır. Ve sonra başkaları katılır.
Justin – Teşekkür ederim, Cobra. Buna bir şey eklemek istermisin, Corey, sen?
Corey -Tamamen katılıyorum. Bir konuya ne kadar odaklanırsak,  arkasında o kadar çok enerji oluştururuz. Yani, biliyorsunuz, ortak yaratıcı bilinç, kitlesel bir bilinç olarak karar verdiğimiz bu zaman çizelgeleri boyunca bize yol gösterebilir. Ve eğer birçoğumuzu mümkün olduğunca aynı noktada birleştirmeye çalışırsak, ve kitlesel meditasyonlar, dualar veya her insanın ideolojisine göre odaklanmış niyet bizi en uygun zamansal realiteye götürebilir.
Justin –  Teşekkürler, Cobra. Lynn?
Lynn –  Son soruyla ilgili olarak, Cosmic Disclosure programında misafir Heather Sartain, üç veya daha fazla kişi bir meditasyonda epifiz bezleri yakın olacak şekilde bir arada olduklarında epifiz bezinin bir sinyal iletici görevi gördüğünü söyledi. Bunun nasıl işlediğini açıklayabilir misiniz?
Cobra –  Burada üçgenleme adı verilen oldukça önemli bir etki elde edilmekte. Bu, enerjilerin kutsal ve evrendeki en güçlü geometrik şekil olan üçgen biçiminde birleşmesidir. Üç veya daha fazla kişi aynı yerde meditasyon yaparak epifiz bezlerini ve aynı zamanda da epifiz ve hipofiz bezi arasındaki enerji alanını aktive ettiklerinde oldukça spesifik bir elektromanyetik alan elde edilmektedir. Bu alan fiziksel beynimizi yüksek boyutlara bağlamaktadır ve epifiz ve hipofiz bezleri arasında bir gerilim olarak yaratılmaktadır. Bunlar üçgen biçiminde aktive edildiklerinde de enerji şebekesi içerisinde ve aynı zamanda da dikey olarak boyutların içerisinde iletilebilen oldukça güçlü bir enerji yaratılmaktadır. Yani bu bir meditasyonda ve grup ortamında gerçekleştirilebilen en güçlü şeylerden biridir.
Lynn –  Teşekkürler, Cobra. Corey, görebildiğimiz kadarıyla Shasta Dağı konferansı insanları bir araya getirecek ve bunu sergileme imkânı söz konusu. Senin burada eklemek istediğin bir şey var mı?
Corey –  Benimle iletişime geçen pek çok insan konu meditasyon olduğunda gelişimlerinin çeşitli aşamalarında olduklarını belirtmekteler. Konferansta uzaktan görü ve etkileme konularında uzman, Gerald O’Donnell adında bir sunucu olacak. Kendisi bu yöntemlerle özellikle ortak yaratıcı bilinci etkileme konusuna büyük ilgi duymakta. Kendisi konferansta bir oturum gerçekleştirecek ve insanlara bu yöntemleri öğretecek. Kendisine ait www.cosmicco-creation.com adresinden meditasyon becerilerinizi geliştirmek için faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Shasta Dağı konferansında mümkün olduğunca fazla sayıda kişinin aynı niyete odaklanacak olması bizi heyecanlandırıyor.
Justin –  Teşekkürler, Corey. Sıradaki soru Tri Sphere Meditasyon (Üçlü Çember Meditasyonu) adında belirli bir tür meditasyonla ilgili. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Cobra?
Cobra –  Bu, belirli bir Ejderha grubu tarafından oluşturulan oldukça özel bir meditasyon. Bu, bir grup insanı yıldız haritaları ve diğer unsurlara göre sıralar ve ufak, ama kendini işine adamış bir grubun gücünü gezegensel durumu olumlu bir şekilde etkilemek için kullanma bakımından oldukça etkili bir yol.
Justin –  Teşekkürler. Bunun diğer meditasyon türlerine göre daha etkili olduğunu söyleyebilir miyiz?
Cobra –  Kıyaslama yapmam, çünkü her meditasyon kendi amacı doğrultusunda mükemmeldir.
Justin –  Teşekkürler. Share Intel Foundation aracılığıyla Benjamin Creme tarafından anlatılan, Yükselmiş Üstat Maitreya’nın ortaya çıkışının Hadise’den sonra gerçekleşmesini bekliyorum. Bu grup tarafından gerçekleştirilen İletim Meditasyonu ve Prepare for Change tarafından düzenlenen haftalık yükselme meditasyonu arasında bir fark var mı? Cobra?
Cobra –  Benjamin Creme’in duyurduğu İletim Meditasyonu aynı Yükselmiş Üstatlar grubunun projesinin bir parçası. İletim Meditasyonunun amacı gezegendeki enerji şebekesini güçlendirmektir ve Haftalık Yükseliş Meditasyonu da bazı ek özelliklerle bunun aynısını yapmaktadır. Bu nedenle iki meditasyon da aşağı yukarı aynı hedefe sahiptir, ancak farklı inanç sistemlerine ve farklı kişilik özelliklerine sahip farklı kişileri hedef almaktadırlar, çünkü dünyadaki herkes Hadise’ye inanmayacaktır ve hatta herkes Kabal’ın gerçek olduğuna bile inanmayacaktır. Son on yıllarda da bu gibi pek çok kişi İletim Meditasyonu gruplarına katılmaya başladılar.
Justin –  Bir takip sorusu olarak, Share International Foundation Işık için çalışan bir grup mudur?
Cobra –  Evet, bu grup Işık için çalışmakta. Benjamin Creme belirli bir ölçüde Yükselmiş Üstatlarla iletişim içerisindeydi, ama bu iletişim mükemmel değildi. Tüm bilgileri doğru değil. Bazıları çok kesin bir şekilde doğru, ama bazıları tamamen yanlış. Onun için bu karışık bir durum, ama yine de kendisi Işık için çalıştı.
Justin –  Teşekkürler, Cobra. Sıradaki soru muhakeme yeteneğiyle ilgili. Bir insan belirli bir grubun pozitif veya negatif olduğunu nasıl sezebilir? Corey?
Corey –  Bence ilk olarak onların enerjisini okuyabilirsiniz. Kısa bir süre önce dediğim gibi, ağacı meyvesinden tanıyabilirsiniz. Farklı gruplardan pek çok laf ve propaganda duyarsınız, ama hem muhakeme gücünüzü, hem de mantık ve araştırma becerilerinizi kullanırsanız ve tabi ki içgüdüsel duygunuzu da kullanırsanız onları iyi mi, kötü mü olduğunu anlayabilirsiniz.
Justin –  Teşekkürler, Corey. Cobra, bu soruya sen nasıl cevap verirsin?
Cobra –  Özünde yapmanız gereken şey kendi yüksek benliğinize bağlanmak. Bunu yaptığınız zaman kimin Işık ile bağlantılı olduğunu, yani kimin başlıca gündeminin Işığa adanmış olduğunu, kiminse Karanlığa adanmış olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bunu içinizdeki sesle net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bir diğer şeyde, pek çok grubun karışık olduğunu anlamak gerek. Karanlığın Işık gruplarının içine sızma alışkanlığı vardır. Bazen de Işık, oradaki durumları değiştirmek için bazı insanlarını Karanlığın içerisine yerleştirebilir. Bu nedenle bu gezegendeki grupların çoğu karışık bir yapıya sahiptir.
Justin –  Teşekkürler, Cobra. Bir takip sorusu: Hem içgüdüsel, hem de mantığı birleştirmek muhakeme açısından iyi bir fikir midir? Corey?
Corey –  Kesinlikle. Çoğu zaman yeteneklerimizi kullanamıyoruz veya yolumuzda nerede olduğumuzu bilemiyoruz. Bunun nedeni hilekâr varlıklar olabilir. Kendi kişilik bozukluklarımızdan da kaynaklanabilir. Bu nedenle yüksek benliğimizle iletişim kurmak ve bundan empati yeteneğini çekebilmek çok önemlidir. Ancak aynı zamanda fiziksel düzlemde de araştırma yaparak ve mantık kullanarak mümkün olduğunca doğrulama gerçekleştirmemiz gerekli.
Justin –  Teşekkürler. Sıradaki soru: Meditasyondan hangi düzlemler etkilenir?
Cobra –  Yaradılışın tüm düzlemleri meditasyondan ve aslında tüm eylemlerden etkilenir, çünkü gerçekliğin hiçbir kısmı diğerlerinden izole bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle fiziksel düzlemde ne gerçekleşirse, bunlar yüksek enerji düzlemlerini etkiler ve bunun tam tersi durum da geçerlidir. Bu nedenle, enerjiler sürekli olarak hareket halindedir ve aynı anda her yönde etkiler söz konusudur. Evrenin tamamı birbirine bağlıdır. Her şey birbirine bağlıdır.
Justin –  Teşekkürler, Cobra. Corey, sen bu soruyu nasıl cevaplarsın?
Corey –  Bilim adamları bile uzun bir süre önce bir deneyi gözlemlemenin onun sonucunu değiştirdiğini not ettiler. Bu, bilimin ana akımın dışında tutmaya çalıştığı başlıca şeylerden biri. Bu nedenle ruhsalı pragmatik dedikleri şeyden ayırıyorlar.
Justin –  Teşekkürler. Meditasyon yaptığımızda gönderdiğimiz sinyalleri kim ya da ne karşılamakta?
Cobra –  Aynı frekansta olan herkes bu sinyalleri karşılayabilir. Eğer bu sinyallerin bilincindeyse, onları karşılayabilir. Buradaki kilit nokta bilincin ve farkındalığın birleştirilmesi. Bunun ardından bu sinyaller için iletişim gerçekleştirilebilir.
Justin –  Teşekkürler, Cobra. Corey, sen bu soruyu nasıl cevaplarsın?
Corey –  Evet, zaman ve uzaydaki her şey birbirine bağlı. Bunun için, bağlanmak istediğiniz frekansı bilmeniz veya o frekansa bağlanma yeteneğinizi geliştirmeniz yeterlidir. Bu morfik alan ve içerdiği tüm bilgileri herkes tarafından erişilebilir durumdadır.
Justin –  Teşekkürler, Corey. Bunun için bir takip sorusu da şu: Direniş Hareketi bu düşünceleri doğrudan kelimeler veya resimler şeklinde mi almakta, yoksa bunlar puslu bir izlenim şeklinde mi ulaşmakta? Cobra?
Cobra –  Kısacası, Direniş Hareketi yüzeydeki nüfusla çok fazla telepatik iletişime girmemekte. Onlar odaklarını daha çok gezegeni Kabal’ın elinden kurtarmaya çevirmiş durumdalar. Direniş Hareketi’nde bunu yapanlar elbette var, ancak onlar azınlıkta.
Justin –  Teşekkürler, Cobra. Corey, aynı soruyu senin için şu şekilde sorayım: Küre Varlıklar İttifakı veya Anshar grubu veya hatta Gizli Uzay Programı bu düşünceleri ne şekilde almaktalar?
Corey –  Bu, söz konusu varlıkların seviyelerine bağlı. Bazıları için konuştuğumuz veya zihinsel olarak yansıttığımız bilgiler bir alanın içerisine girmekte ve daha sonra bir şekilde çözülüp veri olarak yorumlanmakta. Yani bu illa konuşan kişinin sesinin duyulması şekilde alınmamakta, ama gönderilen enerjiye bağlı tüm görselleri ve verileri tekrar oluşturabileceklerdir.
Justin –  Teşekkürler, Corey.
Justin –  Cobra, pek çoğumuz meditasyonlarla gruba elimizden geldiğince katkıda bulunmak için istekliyiz, ama bu konuda tecrübe ve eğitim sahibi değiliz. Meditasyonlarımızın etkililiğini maksimize etmek için iyi, güvenilir bilgiler sağlanabilirse bu amacımız doğrultusunda çok faydalı olacaktır. Meditasyonda daha etkili olabilmemiz için bize video olarak veya metin olarak kaynaklar önerebilir misin?
Cobra –  Biz uzmanlar aramıyoruz. En ihtiyacımız olan şey insanların kendilerini buna adamaları ve katılmaya istekli olmaları. Elinizden geleni yaparsanız bu yeterlidir. Elbette güzel meditasyon kursları var. Etkili teknikler var. Bunlardan biri Vipassana – bu nefesinizi kontrol ederek yaptığınız bir meditasyon. Nefesinizi kontrol etmek otomatik olarak kişiliğinizi hizaya sokar ve zihninizi yatıştırır. Bu, yapması çok kolay bir şey. Herkes kısa bir süre için nefesini kontrol edip gözlemleyebilir. Bu aşamada verebileceğim basit öneri bu şekilde.
Justin – Teşekkür ederim, Cobra. Ve, Corey, daha önce bir şey hakkında kısaca bahsettiniz. Başka bir şey eklemek veya söylemek ister misiniz?
Corey – Tamam. İnsanlar meditasyon yapmak için çok fazla bir gizem yarattılar. Oturup bir duvara bakan ve hayal kuran herkes, temelde meditasyon yapıyor demektir. Özüne bakarsan..Farkı, belirli bir din altında bir geçmişiniz varsa ve derinlemesine dua ettiyseniz, meditasyon yaptınız demektir. Bu yüzden bu çok gizemli bir şey değil. Herkes, düşüncelerini ve niyetlerini odaklayarak ve buna tamamen odaklanarak katkıda bulunabilir. Meditasyon için gerçekten yapmanız gereken tek şey bu.
Şimdi, elbette, Cobra’nın belirttiği gibi, yeteneklerinizi istediğiniz gibi ince ayarlamaya başlamayı öğrenebileceğiniz çok sayıda yöntem var. . . Daha önce de belirttiğim gibi. Her zaman bu konuda çalışabilir ve ince ayar yapabilirsiniz, ancak bu dönem boyunca bu meditasyonda niyetinize odaklanırsanız, katkıda bulunursunuz.
Lynn – Lütfen günümüz çabalarını destekleyen web sitelerini topluma hizmet olarak hatırlatmak isteriz. Sizi, prepareforchange.netstillnessinthestorm.comspherebeingalliance.com ve2012portal.blogspot.com‘da yaptığımız çalışmaları desteklemeye davet ediyorum.
Lynn – Gün batımı ve gündoğumu sırasında meditasyon yapmak diğer zamanlara göre daha mı iyi olur? Cobra, cevap verebilir misin?
Cobra – Aslında günbatımı, gündoğumu, gün ortası ve gece yarısı, diyorum ki,  günün dört temel güç noktası. Ve o sırada meditasyon yapmak en etkili yöntemdir.
Lynn – Ayrıca, belli bir hava ile ilgili meditasyonu tavsiye eder misiniz?
Cobra – Bu, ben, meditasyon yapan kişinin kişisel tercihi diyebilirim.
Lynn – Tamam. Ve Corey, aynı  sorularla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz?
Corey – Evet, çoğunlukla hemfikirim ve ayrıca tercihlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu kez, bu kalıplı yöntemlerin, insanlara tanıtıldığı veya satıldığını göreceksiniz.Fakat her birimiz tamamen farklı varlıklarız ve biz bir kişilik olarak kim olduğumuza uyan farklı ruhsal koruma ve meditasyon yöntemleri geliştirip farklı olmamız gerekiyor.
Lynn – Çok teşekkürler, ikinize de. Haydi Justin.
Justin – Ya fiziksel gruplar halinde ya da birbirleriyle İnternet üzerinden bağ kuran kitle meditasyonları, aslında kendi gerçeğimizi yaratmamıza izin veriyor mu? Cobra?
Cobra – Evet, bu, söyleyebilirim ki, mevcut en güçlü grup ya da küresel tezahür tekniği. Aslında, tezahür işleminin temel ilkelerini kullanıyor. Ve grup meditasyonları, çok etkilidir. Bilgiyi ifşa eder.İlk İletişim’i tezahür eder. Bütün bu şeyleri tarafımızdan tetikleyecek şey de bu. Bu, bu gezegendeki gerçeği değiştirmek için uyanık bir kolektif olarak sahip olduğumuz güç. Ve galaksideki diğer gezegenlerde özgürlüğün gerçekliği böyle değişti. Evet, tabii ki, fiziksel eylem gerekli, ancak meditasyon değişikliği tetikleyen bir unsur.
Justin – Teşekkür ederim, Cobra. Ve Corey, yorum yapmak ister misin?
Corey – Evet, kesinlikle. Eş yaratıcılık yeteneklerimiz Kabal’ın bizden saklamaya çalıştığı bir numaralı şeydir. Bunu bize karşı kullanıyorlar. Geleceğimiz için korkunç sonuçlar veren filmler yaratıyorlar ve bu filmler aslında onları izlerken bizi meditatif bir duruma getiriyor ve bu tür şeylerin oluşma olasılığını artırmak için ortak yaratıcı bilincimizle etkileşime giriyorlar. Şimdi, hepimiz bir araya gelirse,bu yeteneği ve gücü talep edin ve onu daha pozitif bir realiteye odaklayın, o zaman, evet, hep birlikte bu gerçeği niyetle birlikte yaratırız.
Justin – Teşekkür ederim, Corey. Buna bir takip sorusu olarak: Siz orada oluşturulan gerçeğin başka bir kişinin kişisel realitesini geçersiz kılabileceğini mi, yoksa daha önemlisi, grup meditasyonu yoluyla yarattığımız bu gerçekler, onların haklarını ihlal etme gücüne sahip olduklarını mı söylüyorsunuz? Başka birinin özgür iradesine mi? Corey?
Corey – Hep birlikte bu gerçeği birlikte yaratıyoruz. Konuşmamızın yanı sıra, kitlesel bilincimizin bir parçası olmayan, ancak Güneş Sistemimizde bizimle etkileşime giren dünya dışı varlıklar bile, ortak yaratıcılık bilincini, paylaşılan gerçekliği etkilemektedir. Dolayısıyla, gerçeklerin çatallandığı belirli bir nokta var, ancak ortak olarak birlikte yarattığımız ortak bir realitedir. Bir insanın “kendi meditasyon yapma özgür iradesine” karşı bir durum değildir.
Justin – Teşekkür ederim, Corey. Ve Cobra, tekrar tekrar soruyu tekrarlayacağım: Gerçekliği etkileyen bu kitlesel meditasyonun bir başkasının özgür iradesini geçersiz kılma kabiliyetine sahip olduğunu düşünürmüsün?
Cobra – Bu kişinin özgür iradesini geçersiz kılmaz. Sadece bir alternatif sunar. Dolayısıyla, artık yeterli kişi Kabala karşı bir  seçim yapabilirse, aniden başka bir seçenek sunulur. Bilgilendirme, ilk temas, yeni gerçeklik, yeni finansal sistem, daha iyi yaşam koşulları seçenekleri sunulacak ve elbette ki çoğu insan daha iyi bir gerçekliği kendi iradeleri ile seçecek. Ve geri kalanların o yeni gerçeğe uyum sağlamaları gerekecek. Özgür iradelerini ihlal etmeyecek, ancak gerçekliğin değişmesi gereken kozmik yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olacak, yeni bir frekansta uyum sağlanacak.. Bir gezegen, bir tür, bir Güneş Sistemi, bir galaksi gibi gelişmeliyiz.
Justin – Teşekkür ederim, Cobra. Ve son olarak: Bunun mekanik işleve nasıl dahil edildiğinin ardındaki bilimsel süreci açıklayabilir misiniz? Cobra?
Cobra – Temel olarak, bu tezahürat sürecidir. Tezahür süreci üç ana aşamaya sahiptir. Birincisi kararın. İkincisi ise çağrıdır. Ve üçüncü eylem fiziksel eylem. Ve meditasyon aslında ikinci adım. İlk adımı siz karar verin. Neyi göstermek istediğinize karar vermek için özgür iradenizi kullanın. O zaman manyetik olarak bu seçimi çizmek için meditasyon kullanırsınız, bu karar gerçek olur.
Ve üç numara, o zaman manyetik seçim üzerinde hareket ediyorsun. Bu yüzden hepimiz bir seçim yaptık. Hadise için ilk bilgilendirme, kurtuluş için tam ifşa için bir tercih yaptık. Şimdi, bu seçimi manyetik olarak fiziksel düzleme doğru meditasyon yapıyoruz ve sonra üzerinde hareket edeceğiz. Çünkü bu meditasyon bir değişikliği tetikler. Gezegende fiziksel kaymalara neden olacaktır. Yadsınamayacak şeyleri tetikleyecektir. Ve sonra, tabii ki, bu süreci desteklemek için fiziksel olarak daha özgür olacağız.
Justin – Teşekkür ederim, Cobra. Ve Corey için soruyu tekrar soracağım. Bu grup meditasyon sürecinin gerçekliği bilimsel veya mekanik düzeyde nasıl etkilediğini açıklayabilir veya verebilir misiniz? Corey.
Corey – Kesinlikle Cobra’nın söylediği her şeye katılıyorum. Ve şunu eklemek isterim ki fiziksel 3. adım da çok önemlidir. Meditasyon yapmak için bir araya gelmek kesinlikle bir şeyleri başlatacak, ancak sonunda hep birlikte bir araya gelip, gösteri değil, büyük şehirlerde barışcıl yürüyüşler mesela., bastırılmış teknolojilerin serbest bırakılmasını istemek gibi.. Dolayısıyla bu meditasyonların, insanların sokağa çıkması ve hem teknolojik hem de manevi olarak bizden saklanan her şey hakkında açıkça konuşulmaya başlanması için bir katalizör olacağını düşünüyorum.
Justin – Teşekkür ederim, Corey. Lynn?
Lynn – Evet. Meditasyonlarımızı gezegenin her yerinden, aynı görüntüye odaklanarak aynı müziği dinleyerek, aynı şeyi aynı anda farklı dillerimizde tüm dünyada görselleştirerek senkronize ettiğimizde, bunu güçlendiririz. Bu, epifiz bezinden evrene gönderdiğimiz sinyalleri güçlendirir mi? Cobra, ne dersin?
Cobra – Evet, kesinlikle gönderdiğimiz sinyali güçlendiriyor. Bundan çok, tutarlılık modu oluşturuyor. Bu bir lazer ışını gibidir. Lazer ışını çok tutarlı bir ışıktır. Tüm parçacıklar, tüm fotonlar, bir lazer olduğunda aynı şekilde titreşir. Ve bir lazerin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla, gezegenin yüzeyinden, evrende patlayacak olan ve kesinlikle güçlü bir sinyal olan bir enerji lazeri yaratıyoruz. . . Kesinlikle bir yanıtı tetikleyecektir.
Lynn – Teşekkür ederim. Corey, yorumlarınız lütfen.
Corey – Evet, kesinlikle. . . Bir iletişim yayınının arkasına ne kadar çok güç koyarsanız, o kadar az zayıflama olur, yalnızca fizik açısından daha fazla mesafe elde edersiniz. Aynı şey ruhsal seviyeler, eterik seviyeler söz konusu olduğunda tayfın diğer seviyelerinde de geçerlidir. Bu meditasyonların arkasında aynı enerjiyi ne kadar çok zaman harcadığınızı göreceksiniz. . . Büyük bir etkisi olacak. Kesinlikle büyük bir etki yaratacak.
Lynn – Tamam. Teşekkür ederim. Justin, devam edebilirsin.
Justin – Meditasyonda göze çarpan herhangi bir etkiyi algılamamız için toplu meditasyonlara katılan daha büyük gruplarda kaç kişi olmalı? Cobra?
Cobra – Etkiyi izlediğiniz kapsama bağlı. Örneğin, bir milyon nüfuslu bir şehre sahipseniz, o şehrin gerçekliğini değiştirmek için belki iki bin kişilik bir gruba ihtiyacınız vardır. Bu sadece bir örnek. Belirli bir grubun ya da belirli bir sosyal yapının gerçekliğini tam olarak kaç kişinin değiştirmesi gerektiğini söyleyebilen belirli bir denklem var.
Ve gezegen için, tüm gezegen, bu sayı yaklaşık 105.000 kişidir. Ancak, tüm katılımcıların tam etki ile meditasyon yapmadığını göz önüne alırsanız, tüm dünyayı gerçeği şekillendirmek için meditasyon yapacak gerekli 144.000 insanın  etkisini tahmin edebilirsiniz. Ve bunu zaten birkaç kez yapmayı başardık ve tekrar yapacağız.
Justin – Teşekkür ederim, Cobra. Ve Corey,  Gerçeklik üzerinde algılanabilir bir etki yaratmak için daha büyük grup meditasyonlarında kaç kişi olmalıdır?
Corey – Cobra’nın her insanın farklı bir yeteneği hakkında söylediği şeyle kesinlikle aynı fikirdeyim … Ne kadar enerjiye odaklandığına göre ve adanmışlığa göre.. Yani sayı da önemli.. Yani, çok az insan, son derece odaklandıklarında, gerçekte büyük bir değişiklik yapabilirler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz