Gül Kızkardeşliği

Gül Kızkardeşliği

Lütfen bu güzel Gül Kızkardeşliği videosunu izleyin.   Aşağıdaki grafikte 16 dile çevrilmiştir. Bu konudaki makaleyi   buradan  okuyabilirsiniz.  Ve Tanrıça İlahiliğinin güzel bir tarihi analizini de buradan okuyabilirsiniz..  Aktif gruplar ile ilgili daha fazla bilgi için  Facebook ‘da bilgi bulabilirsiniz.

 English;  German;  Dutch;  Danish;  French;  Italian;  Spanish;  Portuguese;  Romanian;  Greek;  Russian;  Slovenian;  Hungarian;  Chinese (simplified);  Chinese (traditional);  Japanese;

https://www.youtube.com/watch?v=reryDLWooYk

Gül Kız Kardeşliği : Tanıtım

Hepiniz ayrı ayrı, hoş geldiniz, her biriniz, Tanrıça’nın Sevgisi’ne adanmış ve ondan esinlenmiş bu kutsal yere hoş geldiniz. Sizler bu kelimeleri okurken, O, sizleri koşulsuz sevmekte ve sarılmaktadır, kararlı bir tarzla, bu gezegendeki tüm canlılar arasında Barış ve Uyum istemektedir.
Kadim bir halka olan Atlantis rahibelerinin halkası yeniden oluşturularak canlanıyor, ki daha sonraları Mısır’da, Tanrıça İsis’in kutsal sembolü olan gül ile bilinen bu eski Gül Kız Kardeşliği, tüm dünyada yeniden aktive oluyor. Bu rahibeler toplanarak, kalplerinde Tanrıçanın Sevgi ve Uyum enerjilerini yeniden uyandırdılar. Bu enerjiler Yaratımın Birliği için temel oluştururlar, onlarsız Yaşam olamaz, çünkü onlarsız Tanrısal Eril Güç, kendini tohumlayacak, güvenilir bir liman bulamaz. Artık günümüzde, Tanrıça’nın kendisi ile birlikte, Tanrısal Dişi enerjileri birçok yönüyle birlikte geri dönmekte, Gaia’yı ve toplu – kollektif insanlığı iyileştirmek ve bu gezegendeki tüm Yaşamı birleştirerek yeni ve önceden belirlenmemiş, sevgi dolu bir Tanrısal Plan ile birlikte yaratımı hedefleyen, yepyeni, kutsamalarla dolu bir Altın Çağ başlarken kendisini gerçekleştirmek için.
Tanrısal Dişi enerjileri, sakinleştirici, dengeleyici, yumuşatıcı ve besleyici enerjileri temsil eder ve bunların tamamı, Hadise’den önce, Hadise esnasında ve sonrasında, olabildiğince barış dolu, güvenli ve zarif bir dönüşümü gerçekleştirmek için gereklidir.
Gül Kızkardeşliği bu yüzden Hadise destek gruplarının eş ruhudur, feminen refakatçisidir. Tanrısal eril enerji, Hadise gruplarında bile dosdoğru çizgilerle hareket ediyor, İrade dürtüsü fazla ve ileri harekete yönelik. Tanrısal Dişi enerjisi ise (Gül Kızkardeşliği), spiraller halinde akarken, Sessizlik ile çağrılıyor ve herkesi barış ile uyumlandırıyor.  Biri, diğeri olmadan gelişemez, onlar birbirleriyle sevgi ile birleşir ve sadece bu enerjilerin birlikteliği ile hareket edilirse, tanrısal prensipler gezegenimizde ve içimizde iyileşme gerçekleşerek kendi doğal ve sağlıklı haline ulaşabilir.
Birbirlerini bütünleyen kutupların bu dansında, Gül Kızkardeşliği Tanrıça enerjilerini Dünya Ana’nın kalbinde demirlemek ve insanlık tarihi boyunca baskılanmış, hasar görmüş dişil prensipleri özgürleştirmek için buradadır. O, Kutsal Dişi’nin Sevgisini ve onunla birlikte bolca sakinlik, sessizlik ve bozulmayan huzur enerjilerini, Hadise esnasında ulaşılır kılabilmek için taşır.
Dişil prensip temel olarak alıcılık, sessizlik, kabul, merhamet, sevgi, uyum, açıklık, barış ve affedicilikten oluşur. Bu, şükür ve güzelliğin prensibidir ve kökleri kalptedir, buradan hareket eder, aktif olmayan yaratıcılığını buradan yayarak herkesi sarar, ona ulaşan herkesi kabul ederek en saf merhametini ve derin affediciliğini sunarak ruhumuzdaki ve Dünya Ana’mızdaki yaraları iyileştirir.
Tanrısal Dişiliğimizin kutsal uzayında hiç bir rekabet ya da, kıskançlık, kıyaslama yoktur, her bir kadın ve erkek Yaratılış’tan gelen ve yine Yaratılış’a sunulan kutsal bir hediye olarak görülür, Bir Olan Kalp Bütünlüğü tarafından kabul edilmiştir – kooperatif Tanrıça’nın kıymetli ve güzel bir mandala’sı gibidir. Orada her bir kişi, kendi tarzı ile Tanrıça’yı ifade etmektedir, her bir varlığa, çok boyutlu kristal Tanrıça enerjisini devam ettirmek, yaymak ve demirlemek için gereksinim duyulmakta, her bir varlık sevgiyle istenilmektedir.
Her birimiz kendi içimizde hem dişil, hem de eril Tanrısal enerjileri taşıdığımız için, gezegenimizdeki özgürleştirme misyonumuz için kullandığımız eril enerjimizin hareket ve eylemlerini, amaçlarımıza odaklanma ve irademizin baskılanmadan kullanımı ile, dişil enerjimizin alıcılığı, birliği, kabul edicilik ve şefkat gibi özelliklerini dengelemek ve bu özelliklerimizi içimizdeki sessizlik ve huzur dolu sükunet bulunan yerde yaşatmak zorundayız.
İşte bu yüzden, Işığın kız ve erkek kardeşleri, Işık Güçleri tarafından, bugün sizleri, fiziksel olarak haftada bir, belki daha fazla, Gül Kızkardeşliği birliğinde, içimizdeki Tanrıçayı uyandırmak ve onu, varlığının tümüyle davet etmek, vücuduyla enerjisini Dünya’nın kalbine demirlemesi, Event / Hadise destek gruplarındaki maskülen yönlere ve prensiplere, varlığıyla iyileştirici ve dengeleyici dişil enerjileri getirerek bütünlemesi için bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Hem içimizde hem dışımızda gerçekleşecek Barış ve Uyum için meditasyon yaparak, Tanrıça vorteksini çevremizde ve hatta bazen de, uyuma ihtiyaç duyulan durumlara müdahale ederek de yaratabiliriz, böylece konuyla ilintili insanların kalplerine hitap ederek, öğütler de verebiliriz – tıpkı Gül Kızkardeşliği’nin geçmişte her zaman yaptığı gibi, örneğin İkinci Dünya Savaşında, üst mertebelerdeki Nazileri daha barışçıl yollara doğru etkileyerek pek çok kişinin hayatını kurtarması gibi – açık yürekliliğimizi sunarak ve Ona olan teslimiyetimizi ortaya koyarak, Event / Hadise sürecinde dünyadaki herkes için sevgi dolu ve barışçıl bir geçişi sağlayabiliriz.
Prepare for Change / Değişime Hazırlık platformunda, Gül Kızkardeşliği’nin sizlere, meditasyon grupları kurmak, çevrenizdeki bir kişiyi size yönlendirmek, sizleri meditasyonlar, yazı, resim gibi, sizlere ilham verecek şeylerle donatmak gibi konularda adanmış bir destek vereceğinin bilincinde olun. Burada, toplu meditasyon teknikleri gibi veya Tanrıça vorteksi yaratmakta kullanılacak görsel protokoller gibi çeşitli şekillerde kaynak bilgiler de bulabileceksiniz. Böylece Gül Kızkardeşliği’nin oluşumunda, gelişiminde yer alacak ve tüm dünyadaki sayısız kutsal yerde geçerli olacak besleyici Barış, Sevgi, Affedicilik ve Uyum enerjilerinin frekanslarını taşıyarak onu doğuracak ve büyüteceksiniz.
Sevgili dostlar, Tanrıça hakkında bilgiye sahip olmanın ya da onunla bağlantıda olabilmek için çalışmanın, Onun çağrısına cevap vermek ve Gül Kızkardeşliği’ne katılmak için şart olmadığını da bilmelisiniz. Eğer kendinizin Tanrısal Dişi prensipleri ve enerjileri ile uyumlu olduğunuzu hissediyor ve bu yazıyı okuyorsanız, Tanrıçanın size rehberlik etmesi ve kalbinizi sevgisiyle doldurması için gereken her şeye sahipsiniz demektir, Gül Kızkardeşliği ile haftada bir yapılacak bir meditasyon ise bu bağlantınızı kuvvetlendirecek, büyütecek ve çiçek açtıracaktır, böylece bilinciniz, gündelik düşünceler ve kelimeleriniz, ihtiyaçlarınız Onun kabul ediciliği, şefkati, affediciliği ve sevgi dolu zarif huzuru ile dopdolu olacaktır.
Tanrısal Dişi içinizde ve sizin aracılığınızla parlasın, gezegendeki ve galaksideki tüm yaşamın özgürleşmesinin servisinde, Tanrıça sizleri iyileştirsin ve sizlere Kendini Sevmenin ve Kendini Affetmenin yollarını göstersin.
Sevgi ve Barışla kalın. Ve Öyle Oldu..
Gül Kızkardeşliği Grubu

Çeviri: Melek Sevil