TAM İFŞAAT OLAYI NEDİR?

Tam ifşaat olayı, dünyada yaşayanlara dünya dışı varlılarla ilgili en yüksek seviyeden ifşaatın yapılmasıdır. Bu ifşaat insanlıktan bugüne kadar saklanmış olan gerçek Galaktik Tarihin en ince detaylarına kadar ortaya çıkarılmasını içerir. Bu ifşaat Arkontik Aldatma Strajesininin versiyonu olan, Sümer-Mısır işgalinden beri insan popülasyonunu köleleştirmek için kullanılmış olan ana akım tarihsel  kayıtlarla manipüle edilmiş NAA (negative  alien agenda) bilgilerinin versiyonu olmayacaktır. İnsanlar  dünya dışı yaşamın, uzay araçlarının varlığı ve önceki dünya hükümetlerinin bu varlıklarla yapmış oldukları kooperatif anlaşmalarla ilgili haberdar edilecek olup negatif varlıklar, gizli uzay programları, insan ticareti, zihin kontrolü, transhümanizm, yapay zeka ajandaları, dünyada ve dünya dışında yapılan DNA ve genetik manipülasyonlar, dünyanın, insan kaynaklarının ve teknolojinin dünya dışı uygarlıklar ve yaşam formları tarafından nasıl bir değiş-tokuş/takas şeklinde ticarete alet edildiği konusunda da bilgilendirileceklerdir. TAM İFŞAAT OLAYI dünyadaki gücü suistimal etmiş olan güç elitlerinin ve negatif varlıkların ortaya çıkarılmasını ve insanlığa karşı işlemiş oldukları suçların telafisi için enerjetik dengenin restore edilmesini içermektedir.

Farklı ET ırkları ve onların koruyuculukları ve genetik modifikasyon programları, üreme programları, MILABS (askeri laboratuvarlar), transhümanizm ve büyük dünya deneyinde yer almış olan diğer ET ajandaları (pozitiflerin ve negatiflerin ajandaları),

Galaktik savaşlar, galaktik tarih ve ET’lerin dünyadaki gizli varlıkları, ET’lerin gizlilik perdesini kullanarak tüm insan ilişkilerini, toplumları ve inanç sistemlerini nasıl etkileyip manipüle ettikleri,

Üç boyutlu paradigmayı tamamen değiştirebilecek yapıda olan, serbest enerji, hastalıksız ve uzun yaşamayı sağlayabilecek, sefaleti ve köleliği tamamen bitirebilecek, temiz hava, su ve yiyecek sağlayabilecek gizlenmiş teknolojilerin ortaya çıkarılması,

Yükseliş işleminin temelini kavrayabilmek için Kuantum Mekanikleri, yaşayan tüm zeki enerji sistemlerinde var olan çok boyutlu bilincin realitesi, yıldız geçitleri, ley hatları, toprak yapılar, yaşayan tüm canlılardaki DNA’yı ve genetik ifadeyi kontrol eden, Frekans Spektrumunu yöneten ilahi mavikopyadaki kodları yaratmak için kullanılmış olan kutsal geometri gibi realitenin gerçek doğasını bilmek.

Eğer daha fazla sayıda insan tehdit edilmeden, saldırıya uğramadan ve ortadan kaldırılmadan bu bilgilere ulaşabilmiş olsaydı bu durum pek çok  insanın ortaya çıkıp gerçeği açıklamalarına olanak tanıyacaktı. Bu bilgilerin saklanması ve yalanların ve aldatmacaların desteklenmeye devam edilmesi, yükselişi ya da yukarıdaki konularla ilgili ifşaatı desteklemek için çalışan insanların hedef gösterilmelerine, rahatsız edilmelerine, aşağılanmalarına ve gözdağı verilmelerine neden olmaktadır.

Bu nedenle ifşaat çok önemlidir. Eğer insanlar ifşaat bilgilerine sahip olsalardı doğanın kanunlarını kavrayabilmek için daha açık olacaklardı ve insanları köleleştirmek için şimdiki ölüm kültürünün bu doğa kanunlarının ihlal edilerek toplumda nasıl işlenmiş olduğunu görebileceklerdi. Günümüz dünyasında insanlara zarar veren şeylerin sadece sağduyulu yaklaşım ve bencillik ve açgözlülüğün azaltılması ile durdurulabilecekti.

İFŞAATA AZ KALDI

İnorganik kara delikler uzay – zaman yapısındaki yırtıklardır ve bunlar gezegensel atmosferi zayıflatıp negatif varlıkların ve karanlık güçlerin dünyamıza daha kolay bir şekilde giriş yapıp müdahale etmelerine neden olmaktadır. Yıllardır devam eden zihin kontrolü, dünya savaşı çıkarma, korku ve yoksulluk bilincini yayma taktikleri, ana akım medya yoluyla yanlış bilgileri yaymanın amacı insanlığın dikkatini başka yöne çekmek ve insanlığın seviyesini aşağılara çekmektir. Ölüm uğruna bu gizliliğin devam ettirilmesi, askeri-endüstriyel kompleksin, hükümetlerin ve şirketlerin/politikaların dünya insanlarının bu negatif varlıklara gümüş tepsi içinde sunulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kitlelere yapılacak olan tam ifşaat çok önemlidir. Bu ajanda gizli kaldığı sürece dünyadaki tüm yaşayanlara zarar vermeye devam eden, derinleşen parazitik bir enfeksiyon gibi davranmaya devam edecektir.

Global İnsan Kaçakçılığı ve Dünya Dışı Ticaret

Uzaydaki medeniyetler arasında yapılan ticarette herhangi bir finansal sistem ya da para birimi yoktur bunun yerine değiş tokuş sistemi vardır. Bazı ET’ler Dünya Sanatına (dünyadaki tarihi sanat eserlerinin kayıp bazı parçaları dünya dışı koleksiyonda yer almakta), lüks eşyalar, baharat/çikolata gibi, hayvan ve bitki yaşamına ilgi duyarken bazıları da kendi teknolojilerini ve diğer başka yerlerden insanlar için topladıkları biyolojik örnekleri takas etmeye ilgi duymaktalar.  İnsanlar köle işgücü, seks ticareti, mühendislik/imalat (insanların belirli bazı teknik yeteneklere sahip oldukları iyi bilinmektedir) gibi çeşitli nedenler için kullanılmaktalar. Bazı ET’ler de insanları yiyecek olarak kullanmaktadır.

Gizli Dünya Hükümetleri ve bunların birlikleri çok sayıda insanın çeşitli ET’ler tarafından dünya dışına götürüldüklerini fark ettiklerinde bu durumdan faydalanmak ve bu durumun kontrolünü ele geçirmek için bir yol bulmaya karar verdiler. Önceki düzenlemelerde insanları kaçırmalarına verilen izin karşılığında ET’lerin bu elit gruplara teknoloji ve biyolojik örnekler sağlamaları anlaşması yapılmıştı. Ancak ET’ler verdikleri sözleri nadiren tuttular. Güneş Sistemimizde ileri teknolojideki altyapılarını (ICC) geliştirdikten sonra dünyanın çevresindeki uzay boşluğunda gördükleri istenmeyen misafirleri durdurabilme kapasiteleri oluştu. Bundan sonra Kabal/ICC (Interplanetary Corporate Conglomerate) yıldızlararası takasta insan kaçakçılığını bir kaynak olarak kullanmaya karar verdi.

Tam ifşaat, insan köleliğinin, seks köleliğinin gezegen sınırlarını taşan ve diğer medeniyetlere ulaşan tüm boyutlarının ortaya çıkarılması bakımından gereklidir.

2. Dünya Savaşı Zaman Çizgileri

Negatif alien ajandanın gizli kalan diğer boyutu da ileri teknolojilere ulaşan ve  ellerinde bulunduran güçler için silahlandırma, teknolojik zihin kontrolü, uzay kolonizasyonu, masif kan ritüelleri ve astral planda ruh hasatları ve hükümet kabalları arasında dünyaya hükmetme üzerinden Dünya Savaşlarına neden olmak için yoğun  etkileşimlerde bulunmuş olmalarıdır. II. Dünya Savaşının sonunda bir kısmı gizli uzay programlarının içine gizlenerek galaktik konglomerat  suç örgütleri oluşturmak için yoğun organizasyonel çabalara başlamışlardır.  Bu girişimlerin amacı büyük topluluklar seviyesinde köle kazanmak için yapılan insan kaçaklığını yönetmek, süper askerler yaratmak ve dünya dışı medeniyetlerle yapılan ticarette insanı bir değiş tokuş aracı kullanmak için ortam oluşturmaktı.

Gücü elinde bulunduran elitlerin ifşaat istememelerinin nedeni tüm bunların ortaya çıkmaması ve yaptıklarını devam ettirmek istemeleridir.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz