AYNALARIN OYUNU

Daha önce de belirtildiği üzere buradaki şemada, 4 en yüksek plan (düzlem), buna ilaveten 3 tane de zihindeki en yüksek alt düzlem, saf Işığın sözde spiritüel alemleri, diğer hususların yanı sıra ruhumuz (zerre-atom {bölünmez nihai varlık},iradenin dayanak noktası) ve öz (atma {yaşamın kaynağı-ayrılmaz benlik}, sevginin kaynağı) bulunur.

Mental (zihinsel) planın ortasındaki noktalı çizgi ise üzerinde bulunan saf sevgi ve ışığın yüksek spiritüel planlarını ve aşağısında bulunan karakterize benlik olarak adlandırdığımız düşük planları ayıran bir zar-perdedir. Hatırlayın, ne kadar düşük düzlem o kadar yoğun maddesellik, ve daha fazla anomali (karmaşa,kuralsızlık,aykırılık vs.). Bu zar-perde maddeselliğin, aşağısında bulunan her şeyde aşırı derecede yoğunlaştığı noktadır, orada karanlığın ve dualitenin tezahür etmesi için yeterli derecede anomali vardır.

read more

Cobra/ Corey Goode / Değişime Hazırlanın: Temmuz 2017 Ortak Röportajı Bölüm1

Şu an en uygun zamansal gerçekliği elde etmek için yaratıcı bilincimizi nasıl odaklayacağımızı öğrenmemiz bizim için daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çok uzun süre negatif kuvvetler eş yaratıcı süper bilincimizi bize karşı kullandı. Bir çoğumuz dünyanın dört bir yanında ortak yaratıcılık yeteneklerini öğrendi ve bu yetenekleri ve niyetlerini insanlık için olumlu bir geleceğe odaklıyorlar.
21 Ağustos günü, 11: 11 AM Pasifik Günışığı Saati’nde güneş tutulması sırasında (Türkiye saatiyle 21.11), dünyanın dört bir yanındaki ışık işçileri, barış ve insanlık özgürlüğü için bir grup meditasyonunda birleşecekler. Shasta Dağından şahsen veya uzaktan bu meditasyona katılmaya davet edildiniz.. Lütfen eclipseofdisclosure.com adresindeki ayrıntılara bakın. Meditatif yeteneklerinizi ve ortak yaratıcı süper-bilinçliliğinizin etkinliğini arttırmak için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları http://www.cosmiccocreation.com adresinde bulabilirsiniz.

read more

Ruhun Karanlık Gecesinden Geçiş

Ruhun karanlık gecesi, bir çok manevi arayış içinde olan bireyin hayatlarının bir noktasında geçtiği bir süreçtir; ben onlardan biriyim. Karanlık geceden spiritüel metinlerde ve öğretilerde fazla bahsedilmemektedir. Çoğu zaman, mutlu olmamız, titreşimi artırmamız, ışığa bakmamız söyleniyor, ancak karanlığı sevene kadar hiçbiri kalıcı olmayacak.

Ruhun karanlık gecesi, bir kişinin ego / sahte benliğinin gerçekte SEVGİ olan benliğine “ölümü” ya da başka bir deyişle egonun sahte olduğunu ve asla var olmadığını fark ettiği genelde bir güzel deneyimdir.

read more

COBRA VE İSİS’İN KONSTANZ (ALMANYA) KONFERANSINDAN NOTLAR, 21-22 MART 2015 – 3. BÖLÜM

Bu 3. Bölüm, Antares tarafından yazılıp, Inana tarafından, eklemeler yapılıp, tercüme edilmiştir.

Bu yazılanlar, sanki Cobra konuşuyormus gibi düzenlenmiştir, ama bunlar bunlar onun bire bir söyledikleri değil, özetlenmiş halidir. Cobra bu yazılanları okuyup onaylamıştır.

Cobra :

Şu anda bile iyileşen eko sistemleri, tüm insanlığa geri verilen bereketi, şifa merkezlerini ve toplumları gözümüzde canlandırabiliyoruz. Bütün bunları yaratıyoruz ve bunun için gerekli rehberliği ve desteği alıyoruz.

read more

COBRA VE İSİS’İN KONSTANZ (ALMANYA) KONFERANSINDAN NOTLAR, 21-22 MART 2015 – 2. BÖLÜM

Bu 2. Bölüm, Antares tarafından yazılıp, Inana tarafından, eklemeler yapılıp, tercüme edilmiştir.

Bu yazılanlar, sanki Cobra konuşuyormus gibi düzenlenmiştir, ama bunlar bunlar onun bire bir söyledikleri değil, özetlenmiş halidir. Cobra bu yazılanları okuyup onaylamıştır.

———————————————–

COBRA:

“Hadise” dinamik bir olaydır, Hepimizin ortak yaratımıdır, kolektif seviyede verdiğimiz ortak bir karardır.

read more

COBRA VE ISIS’İN CONSTANZ (ALMANYA) KONFERANSINDAN NOTLAR 1. BÖLÜM

Bu notlar konferansa katılan ve kod adları Antares ve Taygeta olan kişiler tarafından tutulmuştur. Cobra’nın birebir söylediği şeyler değildir. Ancak Cobra tarafından okunup onaylanmıştır.
Farklı yıldız sistemlerinden gelmemize rağmen başlangıçta arkonlar tarafından ruhsal bir kontrat yapmaya zorlandık. Ancak amacımız her zaman bu gezegenin ve insanlığın Altın Çağa taşınmasını desteklemektir. En başından itibaren arkonlar bizleri implantlar aracılığıyla görevlerimizi hatırlamamızı engellemişlerdir. Atlantis döneminden gelen ve hala sistemimizde olan implantlar bugünkü tüm inanç sistemlerinin nedenidir.
Bu ilk seviyedeki implantlar ile ilgili ayrıntılar şu an zaman uygun olmadığı için ifşa edilememektedir. Bu durum Matriks yapısının temelini oluşturan ayrı bir realitenin oluşmasına neden oldu. Ve hala bu yapay yapının içindeyiz. Reenkarnasyon döngüsünün içerisinde hapis tutulmuş durumdayız ve bu da programlamanın önemli bir bölümüdür.
İmplantların ikinci seviyesi doğum sırasında takılmaktadır. Geçmiş yaşamlarımızı unutmamızın nedenlerinden biri budur.
Programlamanın üçüncü seviyesi çocukluğumuz sırasında ana-babalarımız tarafından yapılmaktadır. Bunlar duygusal ve zihinsel programlamadır ve içimize tohum olarak atılarak bizi temel bir seviyede tutmaktadır.
Programlamanın dördüncü seviyesi anaokulları ve okullarda yapılmaktadır. Daha sonra da kariyer ve iş dünyasında öyle bir şekilde etki altında kalırız ki Matriks programının içerisinde kalmaya zorlanırız. Örneğin üniversitelerde okutulan fizik 100 yıllık fiziktir ve kuantum fiziğini görmezden gelmektedir. Bilim yanlışlarla dolu olup insanlığın uyanmasını engellemektedir. Termodinamiğin ikinci yasası öyle bir şekilde dizayn edilmiştir ki serbest enerjinin mümkün olmadığını göstermektedir. Görecelilik kuramına göre ışık hızı olabilecek en yüksek hızdır. Uzay araçlarının hareketettiği süperlüminal hızın (ışık hızından daha hızlı) mümkün olmadığı gösterilmektedir.
Programlamanın beşinci boyutu medya, dinler ve organizasyonlar aracılığıyla yapılmaktadır. Örneğin bu programlamada UFO’larla ilgili her şey deli saçması olarak sunulmaktadır. Bütün bunlar kitleleri program içerisinde tutmak ve bu konularla ilgili tartışmaları baskılamak içindir. Halka açık ilk temas ancak bunlarla ilgili bariyerler ortadan kalktığı zaman olabilir.
Geçtiğimiz yılın sonunda Event ile sonuçlanacak olan Kurtuluş fazı başlatılmıştır. Bu gelişim halindeki süreçtir. Pozitif ırklar süreci hızlandırmaya karar verdiler. Bununla birlikte BİZ de bu operasyona dahiliz. Bizler onları aktif ve bilinçli katılımımızla, kararlarımız, niyetlerimiz, isteklerimiz ve eylemlerimizle desteklemekteyiz.
Geçen yıl (2014) Aralık ayında gerçekleşen IS:IS portal aktivasyonu en zor olanlardan biri olup çok iyi sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlardan biri Tanrıça Dou Mu’nun dönüşüydü. Farklı bir yıldız sisteminden gelerek Agartha Ağına girdi.Dragon aileleri onu korumaktadır. Onun pineal bezininin fonksiyonunu korumak için özel bir lazer teknolojisi kullanmaktadırlar.
15 Aralık 2014’te gerçekleşen IS:IS portal aktivasyonu sırasında astronomik bir ışık üçgeni kurulmuştur. Kozmosun bu bölgesinde 20 lokal galaksi bulunmaktadır. En önemlileri Samanyolu Galaksisi, Andromeda Galaksisi veTriangulum Galaksisi’dir. Bu üç galaksi enerjetik bir üçgen oluşturmaktadır. Milyarlarca yıl önce bu üç galaksinin spiritüel tüm karanlığın çözülmesine hizmet etmeleri kararlaştırılmıştı. Triangulum Galaksisi “üst-ruh” gibi görev görmektedir; dualitenin çözülmesi amacına hizmet eden bir süpervizör gibidir. Geçen Aralık ayı Triangulum Galaksisi, Samanyolu Galaksisine ve Andromeda Galaksisine, bu ikiz-alev galaksilerinin enerjilerini birbirine bağlayan bir ışık sinyali göndermiştir. Bu var olan son karanlığın sonsuza kadar yok olmasını sağlayacaktır. Bu iki galaksi zıt kutupludur ve araların giren tüm karanlığı dönüştürecektir.
Chariklo asteroidinin halkalarında küçük ana gemiler bulunmaktadır. Bu ana gemilerde farklı yıldız sistemlerinden gelen pek çok dişi bulunmaktadır, bu dişiler Tanrıça enerjisine kanal olup gezegene göndermektedirler. Tüm bu enerji gezegendeki kadınlara aktarılmaktadır. Bu, tüm solar sistemde çok büyük dönüşümleri başlatmıştır. IS:IS portal aktivasyonundan sonra çeşitli yıldız sistemlerinden ışık güçleri solar sistemimize artarak girmeye başlamışlardır. Hem fiziksel hem de fiziksel olmayan tüm planlardaki her türlü karanlık buna Kimeranın kalan üyeleri de dahil olmak üzere temizlenecektir.
11 Ocak 1996’daki son Arkon invazyonu sırasında denizaltı nükleer patlamaları ve parçacık hızlandırıcıları ile negatif bir yıldız geçidi yaratılmıştır. Bu enerji vorteksi kozmosta kalan tüm anomalileri Dünyaya getirmektedir. Aşağıdaki, yukarıdaki ve gezegen üzerindeki tüm ışık işçileri ve ışık savaşçıları bu karanlık enerjileri dönüştüren istasyonlar gibidir. Bu temizlenme işlemi şu anda yer almaktadır.
IS:IS portal aktivasyonu sırasında gelen ışık dalgaları gökyüzünde işaretler olarak görülebilmiştir. Cobra konferans katılımcıları arasında bu işaretleri gören olup olmadığını sormuştur. Pek çok kişi gördüğünü belirtmiştir.
Lovejoy kuyruklu yıldızı: Bunun ismi bulan kişin aile adıdır. Bu kuyruklu yıldız geçen Ocak ayında Pleiades’in yakınından geçmiştir. Bunun etkisi arınmada artış ve enerjide artış olarak kendini göstermiştir. Pleiades’ten gelen enerji kuyruklu yıldızın kuyruğuna yönlendirilmiştir.
Gizli Uzay Programı (secret space programme, SSP): Yakın gelecekte Gizli Uzay Programı ile ilgili pek çok rapor ortaya çıkacaktır ve pek çok gerçek ifşa edilecektir. SSP geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Almanya Untersberg’deki Thule Örgütünün bir toplantısı sırasında başlatılmıştır. Maria Orsic adında genç bir medyum da toplantıda bulunmaktaydı. Uçan bir diskin yapımı ile ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler aldı. Münih üniversitesinden fizikçi W.O. Schuman da toplantıdaydı ve verilen talimatlara göre uçan diski yapacak olan oydu. Thule Örgütünün bahsedilen bu ilk toplantısı Berchtesgarden’da yapılmış olup sonrakiler farklı yerlerde yapılacaktı.
Bir süre sonra Pleiadesliler gelip bir şartla kendi teknolojilerini sunmak istediler: ikinci dünya savaşının ortaya çıkmasını engellemek. Böyle bir anlaşma yapıldı ancak sonradan Naziler tarafından bozuldu. Böylece Pleiadesliler bundan böyle Nazilerle herhangi bir iletişime girmekten kaçındılar. Pleiadeslilerin yerine kısa bir süre sonra Drakolar geldi ve Nazilerle birlikte çalıştılar.
Savaş sırasında bile SSP’nin yoğun bir devresi olmuştu, bu arada Paperclip Operasyonu ortaya çıkmıştı. Paperclip Operasyonunda bilimciler ve teknisyenler ABD’ye Wernher von Braun tarafından getirilip vatandaşlığa geçirildiler. Bu nedenle SSP ve roket yapımı ABD’de devam etti. Halka bunun Apollo programı olduğu açıklandı ancak bu gizli olan SSP idi.
Arka planda ABD ve Sovyetler Birliği birlikte çalışıyorlardı ve 1960’larda bile Mars’ta ve Ayın arka yüzünde üsleri vardı. Bu programa para iki farklı kaynaktan gelmekteydi: birinci kaynak Nazilerin altını ve Asya’dan çalınmış olan altın. İkinci kaynak ise hepimizden alınan paralar, devlete gelirimizin ir bölümünü vermek zorunda olduğumuz farklı yollar vardır. Global finans sistemi nedeniyle tüm insanlar bu işe dahildir, sadece ABD’de yaşayanlar değil. Uzay araçları pahalıdır, ya da en azından SSP’nin başlangıç aşamasında öyleydi (şimdi bunların yapımı yasaklanmıştır). Cobra hepsi dahil 1 trilyon dolar gibi bir rakamdan bahsediyor. ISS’nin kendisi 100 milyar dolar tutarındadır.
60’larda Mars’a, Ay’a, Satürn ve Jüpiter’in aylarına gidebilen dev gemi filoları mevcuttu. Bu operasyonun resmi adı Solar Warden (güneşin gardiyanları) idi ve resmi amaçları güneş sistemimizi korumaktı. Bazı ülkelerin başkanları bunu biliyorlardı. Birleşmiş Milletlerin içinde bunu yöneten gizli bir grup vardı. Solar Warden’ın gerçek amacı ise Drako istilasını hazırlamaktı. Buna ek olarak Drakolar orduya, askeri-endüstriyel komplekse, ABD rejimine ve dünya çapındaki hükümetlere sızmışlardı. Tüm planlar buna göre işliyordu. Bu durum daha önceden bu amaç için hazırlanmış olan yer altı üsleri aracılığıyla gerçekleşen 1996’daki Arkon istilası için Truva atı gibi bir işlev görmüştü. SSP aracılığıyla yıllar içerisinde dünya çapında, çoğu ABD’de olan 2000 adet dev yer altı üs ağı oluşturuldu.
1960 ve 2000 arasında çok yoğun bir uzay savaşı vardı. Işık güçleri dış uzaydaki tahribatları temizlemeye başladılar. 2012’de güneş sisteminin çoğunluğu temizlenmişti,sadece Kimera grubu kalmıştı. Bu gruptan az sayıda varlık vardır ancak temel problem bunların fiziksel ve plazma alanlarındaki strangelet ve toplet bombalarıyla olan bağlantılarıydı.
Dick Cheney ve Donald Rumsfeld de güneş sistemini gezmişlerdir. Çokuluslu şirketler Boeing ve Airbus gibi uzay araçlarının yapımına dahil olmaktaydılar. Bununla ilgili olarak Cobra üzerinde ABD Posta Şirketinin logosu bulunan bir uzay aracının resmini gösterdi.
Şu anda Kimeranın üstesinden gelmenin son aşamasındayız. Çoğu kez şu soru ortaya çıkar: İlk Temas neden henüz gerçekleşmedi? Neden hala tam ifşaat yapılmıyor? Kimera grubunun gezegen yüzeyine inecek ya da temas kuracak olan her türlü uzay aracını tespit eden, Long Island’dan monitörize edilen detektör sistemleri vardır. Long Island’da ayrıca hala parçacık hızlandırıcısı ve klonlama ünitesi bulunmaktadır. Bu klonlama ünitesi Event/finansal sistemin yeniden başlatılması olmadan bazı önemli üyelerin tutuklanmasını imkansız kılmıştır.
Işık güçleri şimdi evrenin her yerinden güneş sistemine gelmektedir. Komutan Ashtar farklı yıldız uluslarından/ırklarından oluşan ruh amaçları Dünya Gezegenini özgürleştirmek olan bir birliktir.
Komutan Ashtar 1950’lerde Eisenhower ile doğrudan temas kurmuştur. Bu temas Edward hava üssünde gerçekleşmiştir. Bu sırada Eisenhower’ın ortalıkta olmamasının sebebi olarak da dişçiyle randevusu olduğu şeklinde açıklanmıştı. (Bu arada Cobra Putin’in Viyana’daki şiropraktör ile olan randevusuna değinip gülümsüyor). Gemi yere indi ve Komutan Ashtar’ın Pleiadeslileri tüm dünyadaki nükleer silahların kaldırılması karşılığında Eisenhower’a teknolojik yardım sundular. ABD ordusu çılgına döndü ve anlaşma imzalanmadı. Komutan Ashtar başka ET güçlerinin gezegene girebileceklerine dair uyarıda bulundu. Sonra da Drakonlar geldiler ve onlarda teknoloji sundular.
Drakolarla anlaşma imzalandı: ordu için teknoloji, yer altı üslerinin yapılması ve SSP için yardım verildi. Buna karşılık insanların kaçırılıp zihinlerinin okunması ve hafızalarının silinmesi ile ilgili testler yapılmasına izin verildi. Bazı ırkların duyguları olmadığı için bunu insan üzerinde araştırmak istediler. Bu yanlış yoldu.
Kısa bir süre önce David Wilcock küre şeklindeki ana gemilerden bahsetmeye başladı. Cobra bu gemilerin ilk dalgasının Mart 2001’de güneş sistemimize girmeye başladıklarını söyledi. Bu gemiler 3000-4000 km uzunluğundadır. Bu gemiler enerjileri stabilize etmeye ve bir yıkımı önlemeye başladılar ve bunda da başarılı oldular.
Kabal olan bitenin farkına vardığında 9/11 ile karşılık verdi.
Bu gemilerin ikinci dalgası geçen Aralık’ta (Aralık 2014), IS:IS portal aktivasyonundan hemen sonra geldi. Şu anda uzunlukları 10.000 km olan daha büyük gemiler dahil olmuştur. Bu gemiler güneş sistemiyle doğrudan etkileşime giremeyecek kadar büyük olduklarından gizlenmiş bir şekilde enerjetik olarak Oort Bulutundan operasyon yapmaktadırlar. Cobra, bu gemiler olmasaydı burada olamayacağımıza ve gezegen yüzeyinin yaşanamaz halde olacağına vurgu yapıyor.
Bu gemilerdeki varlıklar (David Wilcock onlardan Mavi Avianlar olarak bahsediyor) galaksimizdeki ilk ve en eski, böylelikle de en gelişmiş zeki yaşamın olduğu merkezi bir uygarlığın üyeleridir. Şimdi bu gezegenin son kurtuluşu için buradalar. Bu varlıklar aynı zamanda Wingmaker’lar olarak da biliniyorlar. Bunlar fiziksel formdaki kanatlı meleksi varlıklardır. Iona, galaksimizin merkezinden gelen ve eski zamanlarda Tanrıça sırlarını Atlantis’e getiren bir Tanrıçadır.
Wingmaker’ların zaman “kapsülleri” kodlanmıştır ve yenileri ancak bu gezegendeki ışık işçileri titreşimlerini yükselttiğinde ve bu bilgi ve öğretilere entegre olabilecek seviyeye geldikleri doğru zamanda bulunacaktır.
Küremsi ana gemilerdeki varlıklar en yüksek bilgeliğe sahip olduklarından ve arada mutlaka bir iletişimciye ihtiyaç duyduklarından bugüne kadar dünya popülasyonuyla dolaylı olarak, perde arkasından etkileşime girmişlerdir. Yüzey popülasyonu ile bu varlıklar arasındaki titreşimsel uyumsuzluk çok fazlaydı. Zamanlar boyunca Komutan Ashtar’a ve Pleiadeslilere rehberlik ettiler. Şimdi Dünya gezegeniyle daha doğrudan bir etkileşime girmeyi seçtiler.
Bir soru: Bu korkunç dörtlü (unholy four) neden ancak Kimera temizlendikten sonra temizlenecek?
Cobra’nın cevabı: klonlar yüzünden.
Diğer soru: küre gemideki varlıklar özgürleşme işleminin gerçekten yavaş bir şekilde mi olmasını istiyorlar?
Cobra: David Wilcock sadece adı “Luke olan” temasçının bilgisini vermektedir. Küre varlıkları en yüksek duyarlılıkta eşitlenme ve denge için uğraşmaktadır.
Merkezi güneş dev bir Tanrıçadır. Giderek daha aktif hale gelmektedir. Galaksideki tüm varlıkların özgürlüğünü ve galaksinin tamamını tüm karanlıktan temizlemeyi istemektedir. Bu nedenle şimdi “kozmik sevgi okyanusunu” göndermektedir. Bu, galaksi boyunca var olan ve büyük uyanışlar yaratan bir enerji alanıdır.
Merkezi güneş galaksimizdeki tüm enerjinin, atomaltı tüm parçacıkların kaynağıdır. Takyonlar ilk parçacıklar olarak yaratılmışlardı. Pleiadesliler Cobra ile temasa geçip takyonların insanlık için kullanılabilir hale getirilmesini istemişlerdi. Şimdi gezegenin çevresinde takyon çemberleri bulunmaktadır ve ayrıca Cobra takyon ürünlerini bireylere yardım amacıyla önermektedir, gezegen çevresinde çok güçlü takyon çemberleri kurulduğunda bu, kolektife de yardımcı olacaktır.
Soru: Pleiadesliler ve Siriuslulardan ve yükselişten bahsedersek?
Cevap: Onların fiziksel bedenleri var ve 5. – 6. boyut bilinçtedirler. Bu da onların hepsinin “yükselmiş” olmadığı anlamına gelmektedir.
Cobra’ya Pleiadeslilerle ilk yaptığı temas ile ilgili soru soruldu. Cobra’nın ilk teması 1977’de güneş sisteminde gezerken gerçekleşmiş ve “eve” yani Dünyaya geri dönmek istememiş. Pleiadesliler Cobra ile yaklaşık yarım saat konuşup Matriksin içine geri dönmesi, bir nükleer savaşı önlemesi için ikna etmek zorunda kalmışlar. O zaman Cobra bunu tam olarak anlayamamış.

read more

Dengeyi Yeniden Kurmak: Kabal’ın Teslimiyeti ve Uzlaşma Üzerine

Bu Cobra’nın Temmuz 2016 da yazdığı bir makaleye ek olarak düşüncelerimdir.http://2012portal.blogspot.com/2016…Burada en önemli nokta, amacımız olan “Işık toplumu” nu yaratma görüşümüzü korumak. Karanlık kuvvetler uzun zamandır insanları, yapılan suçlara ceza ile tepki vermeleri üzerine programlamıştır. Dünya üzerinde kurulan kanunlar ve yargı sistemi, ve dinlerin desteklediği inanç sistemi ile aslında iç içe döngülerle bitmeyen ve adaletle alakası olmayan bir ızdırap girdabı yaratmışlardır. Bu inanç sistemine karma ile ilgili yanlış kurallar da dahildir.“ Yaptıkları kötülükleri” haklı göstermek için, Arkonlar bir yığın programlama yapmışlardır. Mesela, Karma ( daha önceki dünyaya gelişte yapılan eylemlerden doğan birikim) ile ilgili yasalarda, eğer ben arkadaşımın bir çanağını kırmışsam, o zaman Evrendeki kollayan güçler benimde çanağımın kırılmasını sağlayacak birini yollar, gibi… Bu bir uydurmacadır ve gerçek Evrensel Kanunla alakası yoktur. Eğer doğru olsa hiç bir yanlış affedilmez ve devamlı bir şekilde tekrar eder durur.Gerçek Evrensel Kanun Sevgi bazlı olduğu için,, affetmek ve iyilik yapmak üzerinedir. Tarih boyunca bütün aydınlanmış öğreticilerin bize söyledikleri budur. Kainatların kaynağı olan Gücün arzusu ve buyurduğu şudur ki, eğer birisi yanlış bir şey yapmışsa, özündeki gerçek , sevgiden gelen , kimliğinin farkına varabilene kadar gereken şifanın verilmesidir. Yani, amaç anlaşmazlık yaşayan kişilerin arasındaki enerjik dengenin yeniden kurulmasıdır. Mesela çanağı kıran kişi, kırdığına yeni bir çanak alabilir, yada başka bir yolla telafi eder, ya da çanağı kırılan, kıranı affeder vede böylece her iki taraf da enerjik açıdan tatmin olur. Evrendeki kaynaklar, bereket ve bolluğun sonu yoktur.”Haklarını ve hürriyetini elde etmiş toplumların, yapılan suçlara ve hatalara tepkisi, ceza ile değil, doğrultucu tedavi ile olur. Bu düşüncenin kanuni temeli de “Galaktik Kodeks” tir. Bu kutsal eser,Işık ilkesine bağlı olarak, iyi yaşam şartlarını garanti eder-Kayıtsız ve şartsız, bütün canlı varlıklar için.Türkçe Galaktik Kodeks makalesi: https://tr.prepareforchange.net/2013…Şunu unutmamak gerekir ki Kabal’ın çoğu üyeleri, çocukluklarından beri ruhen sarsılmışlar ve bu yaptıkları karanlık işlere zorla itilmişlerdir. Çoğu mümkün olsa bu yapmaya zorlandıkları kötülükleri terk etmek isteyebilirler ama Kabal’ın üyelerinin üzerlerinde kurdukları sıkı kontrol onların bu gruptan ayrılmalarını imkansız kılıyor. Işık ilkelerini kabul etmeyenler, bulunduğu gezegenden dışarı çıkarılarak, Merkez Güneş’e yeniden inşa edilmek üzere gönderilecektir. Işık ilkelerini kabul edecek olanlar, dünyada en hakları suistimal edilmiş insanlar olduğundan, gerçekten büyük yardıma ihtiyaçları olacaktır.Bu hapishaneye çevrilmiş Dünyada, geçmişte yaşanan tecrübelerle, şimdi yaşadıklarımızın arasındaki fark şudur: Şu anda , bütün karanlık güçlerin sonuna geldiği bir kozmik devrin sonuna geldik, ve bu karanlık dönüştürülüp, bir daha geri gelmemek üzere yok edilecektir. Ancak, İnsanoğlu, doğru ve güzele giden yolu seçemezlerse bu dönüşüm kendileri için çok zor olacaktır. Galaktik Merkezden gelecek olan arıtıcı dalgalar bize ulaştığında, onları durduramayacağımızdan ,yapmamız gereken tek şey, kendimizi Işığın gücüne endekslememizdir, ve bu da içinde yaşamış olduğumuz karanlığın izlerini ve yaralarını kapatmak için, kendimizde Affediciliğin gücünü uyandırmakla gerçekleşecektir. Tabii ki bu arınma kolay olmayacaktır ve zarar görmüş suçsuz insanlarda binlerce yıl çektikleri zorluklardan sonra affedici bir pozisyona gelmeleri için yardıma ve anlayışa ihtiyaçları olacaktır. İnsanlığın çoğu şaşkın ve şok içinde , ilk defa kendilerine ait evlerde oturuyor olup, veya ilk defa temiz su ve elektrik ihtiyaçlarını gideriyor olup vede bu arada yeryüzünde yaratılmış bütün pislikleri temizliyor olurken, yanıbaşlarında, onları bunca zaman köleleştirip zulüm edenlerin, çalıntı paralarla elde etmiş oldukları vilların ve yatların içinde ceza çekmeden yaşamlarını seyretmek, kolay olmayacaktır. Çektikleri zulmün travması içlerine derinden işlediğinden , bütün bir arınmadan geçmeleri gerekecek. Gerçekleri öğrendikleri zaman, galeyana gelmemek için ve etrafı yakıp yıkmamak için bir takım garantiler ve yönetenlerden şeffaflık isteyeceklerdir. Söylenenlere güvenmeleri kolay olmayacaktır. Bu yüzden aşağıda, bu geçişi kolaylaştırmak için birkaç şartlar sunmak istiyorum.1. Göz altında olacak Kabalın tam olarak nasıl gözlendiğinin ve yeniden kontrolü ellerine geçirememeleri için ne gibi önlemler alındığının, ve bu gözlemi tam olarak kimlerin yapacağının, vede Kabalın bunca zaman elde ettiklerinin ne kadarını ellerinde tutmaya izin verileceğinin bütününün kamuya şeffaf bir şekilde sunulmasını şart kılıyoruz. 2. Kabal’ın bu yeni toplumda,nasıl “madalyanın diğer yüzü” rolünü oynayacağı, nasıl bir “danışman” rolü verileceklerinin, kamuya şeffaf bir şekilde açıklanılmasını şart kılıyoruz. 3. Kaballa , bu İfşa döneminde, tam olarak kimlerin müzakerede bulunacaklarının, ilk müsait durumda , açıklanılmasını şart kılıyoruz. 4. İnsanlığın tümü, geleceklerini kendi ellerine alabilmeleri için ne gibi bir durumun içinde olduklarını tam olarak anlamaları gerekecektir. 5. Büyük ihtimalle,‘Hadise” yi mütakiben ki ilk dönemde, İnsanlar Kabal üyelerinin, tamamiyle yaşamlarından dışarıya çıkarılmalarını isteyeceklerdir. Bu yüzden, Galaktik Kodeksin’in 2. Bölümünde, “Çatışan Menfaatleri Uzlaştırma Kanunu”nda belirtildiği gibi, eğer Dünyada yaşayan insanların çoğu Kabal üyelerinin gezegenimizden sürgün edilmeleri isterlerse, dünyada Barış içinde gelişecek bir atmosferin kolaylıkla kurulması için, o vakit, geçici olarak bu üyelerin , Işığın ilkelerini Kabul etmiş olsalar da, Işık’tan alacakları şifayı, gezegen dışında almalarını istiyoruz. 6. Belirli bir şifa/tedavi süreci geçirdikten sonra , Kabalın bu geçmiş üyeleri ile insanlar arasında bir uzlaşma, Işık güçleri tarafından ayarlanıp mümkün kılınabilir. Asla hiçbir zaman ıstırabın çekilmeyeceği bir dünyayı yaratmak için, bütün geçmiş inançlarımızı ve gerçekleri değiştirmeye hazırız. Yapmamız gereken tek şey, nefsimizin karanlıklarını Işığın şifalı ışınlarına teslim etmek olacaktır. Yeryüzündeki bütün hapishaneler, güzelim şifa merkezlerine dönüştürülüp, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ellerimiz uzatıp, hakkettiğimiz gibi, bizleri yaratan/ların ve içimizdeki bilgenin bizi layık gördüğü gibi, yaşamayı kendimize yol seçtik.Hürriyet bizimdir!UntwineÇeviri: Suder Sirin http://recreatingbalance1.blogspot.com.tr/… read more

Elohim/Hadise 18/07/2016

Sıradan bir günde, dünya baş aşağı dönecek. Sıradan bir günde, insanlar günlük aktiviteleri ile meşgulken bulutlar gökyüzünden dökülecek ve ateş/kıyam yağacak. Sıradan bir günde, insanlar yere bakarken üstlerindeki gökyüzü açılmaya başlayacak. Sıradan bir günde imkansız olan açılmaya başlayacak, binlerce yılın ilahi duyuruları açığa çıkacak ve akşam sabahki gibi olmayacak. Sıradan bir günde uzay-zamanda, ışığın güçleri görenlere görünür olacak, duyanlara işitilebilir olacak, karanlık zamanlarda bu bilgiye açılmış olanlara gerçeklik olacak. Sıradan bir günde, medya hala yalanlar yayınlarken, finansal çete ve politikacılar tüm dünya kendilerinin görünmez bir örümcek ağına yakalanmışcasına davranışlarına devam ederken, bu telaşı sona erdirecek cennetten bir ses duyacaksınız, bu o denli çabuk olacak ki, sözde bu duruma iyi hazırlananlar kendilerini “bir kaya içinde donmuş” bulacaklar. Sıradan bir günde, dünyasal değişim gerçekleşecek ve ölümsüzlük için düzenlenmiş tüm yeraltı tesis ve sığınakları erişilmez olacak, ve tüm bu elitler ki kendileri için en iyi hükmü vermişler; zamanın ters akıntısına yakalanıp hiçliğe saplanacaklar. Sıradan bir günde, dünya hiçlik An’ı olan bir sessizlikle kaplanacak ve iç dünyadan insanlar kısa bir süre için yüzeyin yönetimini üstlenecek. Sonrasında aydınlanmış varlıklar dünyaya geri dönecek ve seçilmiş hologramları yeni bir ivme ve mutlu bir yaşamı sağlayacak. Seçilmiş bir günde, dünyalar ayrılacak, ve manzara bu dünyada yaşayan hiç bir varlık tarafından görülmüş ve deneyimlenmemiş bir şey olacak. Sıradan bir günde, kuşlar göklerden dökülecek, daha önce var olmayan dağ zincirleri ortaya çıkacak ve sıcaktan kurumuş yerler suyla dolacak ve yepyeni karalar görünecek. Sıradan bir günde, “Dünyanın Koruyucuları”, bir çok dünyanın üstatları, melekleri ve yaratımın baş melekleri gökyüzünde belirecek ve bir çok insan gölge ile ışığı ayırt edemediğinden bu görüntüden kuşkuya düşecek. Sıradan bir günde, dünyalar arasındaki perde kalkacak ve herkes kendini olmayı seçtiği yerde bulacak. Sıradan bir günde, zaman uzaya dönüşecek ve uzay daralacak, bükülecek ve atıl kalacak ta ki zamansız ve uzaysız Varoluş’a erişilinceye kadar. Sıradan bir günde, dünyadaki tüm TV kanalları HADİSE’yi haber veriyor olacak , bu başlamadan önce haberlerde bir sessizlik süreci olacak. Sıradan bir günde, yöneticilerin yalanları ortaya çıkacak ve bu anda sap samandan ayrılacak. Ve bu anda inanamayanlar ve korku içinde olanlar donup kalacak ve yardım dileyecek, diğerleri ise “Dünyaların Koruyucuları” ile ışık adımlarıyla yeni ufuklara açılacaklar. Çok sıradan bir günde, bildiğiniz her şey sona erecek ve fakat ışığa inanmayan ve hizmet etmeyenler için her şey aynı kalacak ki bunlar bu güçlerin akıl sahibi olmayan kölelerinden biraz üstte olanlar, sürüp giden esirler ve ızdırap çekenler ki hayatları hayat değil sadece yavaş bir ölüm olacak. Gerçekte, sıradan bir günde hazır olanlar ve cennetten beklenen sizler yükseleceksiniz. Uzun zamandır müjdelenen hadiseler için umut taşıyanlar – sürpriz bir şekilde ve bir anda. Sıradan bir günde, insanların bir çoğu gece uykuya dalacak ve bir daha uyanmayacak, aynı gecede yeniden doğuş (diriliş) size, ışığa gönül verenler için gerçekleşecek. Sadece bir gecede, çok sıradan bir günde. Sevgili insanlık, kalan zamanı iyi değerlendirin. Şimdi “kendi evinizin sahibi” olma zamanıdır ve korkuları salıverme zamanıdır – şüphesiz. “Kıyam”et sıradan bir günde başlayacaktır. Siz insanlar için sonsuz Aşk’la.The Elohim (Elohim: Eski Ahitte Tanrı)Kanal: Jahn J Kassl read more

İmplant Temizleme Protokolü-Arkturus Takım Lideri

lora1

Işığın parlak üstadları selamlar.
Biz Arkturuslular sizlere hizmet etmemiz nedeniyle bağlılık ve ilham duyuyoruz. Cesaret ve adanmışlığınız için sizlere teşekkür ederiz.
Bizler bugün burada Galaktik Federasyon / Beyaz Kardeşliğin yardımlarıyla sizlerle birlikte sizin için önemli bir şifa projesi için bulunuyoruz. Bu şifa işleminin başarıya ulaşabilmesi için sizin de katılımınız ve katkınız önemlidir. Odaklanmış katılımınız size Yükseliş için önemli bir adım sağlayacak olup sizi bizim ekibimize katacak ve yüzey popülasyonundaki diğer kız ve erkek kardeşleriniz için yardım eden bir üyemiz olacaksınız.

read more